Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Kadaka lasteaia lugu

Tallinna Kadaka lasteaia lugu

Tallinna Kadaka lasteaed on koolieast noorematele lastele alushariduse omandamist ja hoidu võimaldav Tallinna linna munitsipaalõppeasutus Tallinna Haridusameti alluvuses. Lisaks haridusstandardit tagavale õppe- ja kasvatustegevusele võimaldab lastele täiendavaid tingimusi loome- ja huvitegevuseks läbi teadmiste andmise arendades lapse isiksust. Paljude ühisürituste kaudu oleme pere- ja kogukonnakeskuseks ning läbi praktikabaasiks olemise koolituskeskuseks.
Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi 2007. a väljastatud koolitusluba nr 4582HTM õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks alushariduse raamõppekava alusel Kadaka lasteaia õppekava järgi.

01.03.1967 avati Tallinna 119. Lastepäevakodu.
12.05.2003 kannab lasteaed nime Tallinna Kadaka lasteaed tulenevalt siinsamas asunud ajaloolisest Kadaka külast. Kadaka küla kontseptsioonist tulenevad lasteaia nimi, lugu, tegevused, tähtpäevad, mängud ja muu.

Lasteaeda on juhtinud aastatel:
1967 – 1970 Tiiu Peterson
1970 – 2001 Lidija Grekova
2002 - … Marianne Liiv

Oleme kakskeelne lasteaed ja seda enam vajame me ühist identiteeti ja juuri, tuge pakkuvaid kokkupuutepunkte. Toetame eesti keele õppimist ja ühiskondlikku integratsiooni läbi isamaalise kasvatuse  ja keelekümblusrühmade alates 2009. Meie põhiväärtus – AVATUS, on suunatud arengule. Läbi selle võtame vastu hea ja arengut toetava, ükskõik, kas see tuleb läbi toredate sõprade, kes meil külas käivad, või ise avatud südame ja silmadega ringi liikudes. Lisaks õppekava alusel toimuvale teadmiste ja oskuste andmisele leiame, et lasteaias peab olema lõbus, et lapsed oleksid rõõmsad, uudishimulikud ning sestap nimetame end naljatamisi peokallakuga lasteaiaks. Nii toimubki meie lastele, peredele ja kogukonnale rohkelt eriilmelisi üritusi. Seikluskasvatuslikud retked viivad lapsi metsa, mere äärde, rappa. Tulevikuoskused arenevad läbi STEAM-õppe.

Kui lapsed on õnnelikud ja rõõmsad, on seda ka vanemad ja me arvame, et meie eduka tee suurimad toetajad ongi rahulolevad ja toetavad lapsevanemad, kellega koos oleme palju korda saatnud.
Teine kindel sammas on meie tublid ja targad töötajad, kes hindavad nii isiklikku kui asutuse arengut ning kelle mõtted ning edasiviivad teod pälvivad laste, kolleegide ja lastevanemate tunnustuse.

Kanname traditsioone, oleme avatud ja hinnatud, mis kajastub mitmesugustes tunnustustes.

Süsteemid ja struktuurid peavad andma helistiku, milles orkester mängib.
/J. A. Belasco, R. Stavr, Piisoni lend/

Viimati muudetud 02.02.2024