Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Teenused ja hinnad

Kohatasu

1. jaanuarist 2022. a. on vanema osa määra suuruseks  79,79 €.
Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot
Alus: Tallinna Haridusameti juhataja 22. detsembri 2021 käskkiri nr HA-4/41 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“.

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust  ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. 

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

  • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

* netosissetulek esimese pereliikme kohta on 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 467,19 eurot:

2-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1051,18 eurot;
3-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1518,37 eurot;
4-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1985,56 eurot;
5-liikmelise pere puhu maksimaalselt 2452,75 eurot.

  • teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht 

Kohatasu vabastus hakkab kehtima vanemapoolse avalduse esitamisest järgneval kuul. 

 

Toiduraha

Kadaka lasteaia köögis organiseerib toitlustamist MERVIR OÜ (aadress Luite 36, e-post info@mervir.ee ).
Toidupäeva maksumus sõimerühmas 1,99 € ja aiarühmas 2,29 €.

Tallinna linn katab registreeritud elanikele toidupäeva maksumusest sõimerühmas 1.80 eurot (koos käibemaksuga) ja aiarühmas 2.00 eurot (koos käibemaksuga).

Tallinna elanike registris olevatel isikutel tuleb seega tasuda sõimerühmas 19 senti päevas ja aiarühmas 29 senti toidupäeva eest.

Tallinna Linnavalitsuse määrus lasteaedade toidukulu katmise kohta.

Ruumide rent

Ruumide rendihinnad tulenevad Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjast 1-2/319 08.06 2010.
Kadaka lasteaed rendib saali ja võimlat järgneva hinnaga:
saali ja võimla kasutamine tööpäevadel esmaspäevast-reedeni 13 €/t ja saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast-reedeni lasteringiteks ja huvitegevuseks 6 €/t.

 Arvete info

Raamatupidajad väljastavad Teile igakuiselt LASTEAIA ARVEID. Vahel aga juhtub, et Teie e-posti need ei jõua. Mida siis teha?

Kui Te ei ole lasteaia arvet hiljemalt 10. kuupäevaks oma e-postile saanud, siis

  • soovitame Teil üle vaadata oma e-posti seadistused. Kindlustage, et aadressilt myyk@tallinnlv.ee saabuvate kirjade vastu võtmine oleks lubatud.
  • vaadake ka rämpsposti. Võib juhtuda, et Teie e-post on seadistatud sellisest, et meie saadetud kirjad jõuavad rämpsposti hulka.

Kõige lihtsam viis arvete vaatamiseks ja tasumiseks on sõlmida oma pangas e-arve püsimakse leping. Tasumisele kuuluv summa võetakse automaatselt maha Teie pangakontolt. Arved saadetakse nii Teie panka kui ka e-postile.

Teil on võimalik vaadata oma arveid ka Iseteenindusportaalis. Sealt leiate nii hetkel maksmata arved kui ka arvete ajaloo. Samuti on maksenupu kaudu võimalik arved koheselt ära tasuda. Tähelepanu! Iseteenindusportaalis kuvatakse Teie arvete seisu ühepäevase hilinemisega.

Kui Teil tekib küsimusi

  • arve andmete osas (nt toidupäevade arv või periood, mille eest arve on esitatud), siis palun võtke ühendust lasteaiaga, kes täpsustab andmeid;
  • arvete saatmise ja tasumiste osas, siis palun kirjutage raamatupidajale e-posti aadressil myyk@tallinnlv.ee

Viimati muudetud 30.12.2021