Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Esimesse klassi astumisest

Esimesse klassi astumisest

1.-15 märtsil saab esitada taotlusi lapse esimesse klassi astumiseks.

Taotlust võib esitada alates 1. märtsist eKooli kaudu.
Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti arvestatakse võimalusel lapsevanema soove lapse kooli valikul. 

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.
Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis. Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, siis võidakse arvestada isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb teha taotlus eKoolis hiljemalt 1. maiks. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul alates 11. juunist. 
Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile 1. -15. märtsini elukohajärgse kooli määramise taotluse, lisades taotlusele lasteaia hinnangu või Innove Rajaleidja koolivälise nõustamise meeskond soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

Informatsiooni lapse esimesse klassi astumise kohta saab lugeda Haridusameti kodulehelt.