Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia kohatasu määruse muudatus

Alates 01.01.2023 tasub teada, et linnalt jätkuva lasteaia kohatasu toetuse ja soodustuse saamiseks peab nii laps kui vähemalt üks vanem olema katkematult pealinna elanikud.

Lasteaia kohatasu muudatusest teavitab ka vastav määrus: alates 1. jaanuarist 2023 on vanema osa toetuse saamise ja kohatasu vabastamise taotluse esitamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn. Antud muudatus puudutab toetust linnaelanikule, mis lasteaias on järgmisel aastal 17,20 eurot ja ujulaga lasteaias 18,89 eurot, mispuhul vähemalt üks vanem ja laps peavad olema katkematult linna elanikud. Ka vanema osast vabastamiseks – sissetulekust sõltuv, pere teine või enam laps ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest – peavad taotleja ja laps olema katkematult linna elanikud.

Kui kirjutada end kasvõi üheks päevaks pealinnast välja ja tulla seejärel tagasi Tallinna, ei saa lasteaia kohatasu toetust enam aasta lõpuni.

Loe lähemalt:

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määruses muutub uuest aastast toetuse (kohatasust vabastamine) saamine vastavalt: 

§ 53.  Rakendussäte

Alates 1. jaanuarist 2023 on § 21 ja § 4 lõikes 2 nimetatud vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.

Kõik lasteaia soodustused ja vabastused on leitavad Haridusameti kodulehelt:

https://www.tallinn.ee/et/haridus/soodustused-ja-toetused-tallinna-lasteaedades