Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kadrioru kaugküttepiirkonna arengukava

Kadrioru kaugküttepiirkonna arengukava

Projekti eesmärk:

Kadrioru kaugküttepiirkond vajab ratsionaalseks ümberkorraldamiseks kompetentse arengukava koostamist, et jätkates ja laiendades võrgupiirkonda haaratud hoonete kütmist kaaluda erinevate kaugküttelahenduste kasutusele võtmist ja sobiva, innovatiivse energia tootmise tehnoloogia ning alternatiivsete kaasaegsete lahenduste kasutuselevõttu. Eesmärgiks on soojusmajanduse arengukava alusel eelduste loomine energia lõpptarbimise vähendamiseks, sealhulgas soojusenergia efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt. Projekti oodatavaks tulemuseks on kinnitatud kaasaegne Kadrioru kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava, mille elluviimine aitab kulutõhusamate kütteallikate kasutuselevõtu kaudu kaasa energia tõhusamale tootmisele, jaotamisele ja tarbimisele ning sellega vähendab ka atmosfääri paisatava CO2 kogust.

Projekti tegevused:

Osalemine välisprojektis ja projekti rahastus on otsustatud Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 26.oktoober 2016.a. nr 1614-k „Osalemine EL struktuurivahendite välisprojektis „Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine“ ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale“.

Tallinna linn taotles toetust Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamiseks ning projekti tulemusena koostati arengukava aastateks 2017- 2017.

SA KIK toetuse taotluse rahuldamise otsus: 13.10.2016 nr 1-25/177 (Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine, 2014-2020.6.02.16-0212)

Arengukava teostaja leiti riigihanke korras. Projekti tulemusena koostati kaugkütte võrgupiirkonna arengukava aastateks 2017- 2027.

Tallinna Linnavolikogu kinnitas arengukava oma istungil 01.06.2017.a.

Projekti tulemused :

Projekti  tulemuseks on Linnavolikogu poolt kinnitatud kaasaegne Kadrioru kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava, mille elluviimine aitab kulutõhusamate kütteallikate kasutuselevõtu kaudu kaasa energia tõhusamale tootmisele, jaotamisele ja tarbimisele.

Projekti eelarve:

 Projekti rahastati 90 % ulatuses Ühtekuuluvusfondist. Abikõlblik projekti kogumaksus on 3 354,00 eurot, millest maksimaalne välistoetus Tallinna linnale on 3 018,60 eurot ja  projekti omafinantseerimine 335,40 eurot.

Viimati muudetud 21.02.2024