Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Laps läheb kooli

Laps läheb kooli

Esimesse klassi vastuvõtt

  • Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse §16 lg5 ja PGS §9 lg2  väljastab lasteaed õppekava läbinud  koolikohustuslikus eas lapsele koolivalmiduskaardi.
  • Koolivalmiduskaart vormistatakse digitaalselt ja saadetakse läbi dokumendiregistri Postipoiss lapsevanemale.
  •  Koolivalmiduskaardi koostamise aluseks on lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemused.
  •  Koolivalmiduskaart lähtub konkreetsest lapsest, toob esile lapse arengu tugevad küljed ning annab soovitusi edaspidiseks.
  •  Koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale juuni alguses.
  •  Kui lapsevanem on avaldanud soovi panna kooli koolikohustuslikust east nooremat last väljastab lasteaed hinnangu tema lapse koolivalmiduse kohta hiljemalt käimasoleva aasta 1.maiks.
  •  Kui lapsevanem on avaldanud soovi koolikohustuse täitmise algust edasi lükata koostavad pedagoogid lapse kohta iseloomustuse esitamiseks nõustamiskomisjonile.

/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024