Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetöö korraldus, metoodika ja tugiteenused

Õppetöö korraldus, metoodika ja tugiteenused

Õppetöö korraldus

Õppe- ja kasvatustegevus toimub rühma päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi, une- ja ärkvelolekuaja, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng ja vabategevus ning õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevus.
Rühma õppe- ja kasvatustööd korraldavad kaks rühmaõpetajat, keda abistab õpetaja abi. Muusika- ja liikumistegevusi korraldab muusika- ja liikumisõpetaja.
Õpetaja kavandab õppe- ja kasvatustegevuse lähtudes lasteaia jooksva õppeaasta eesmärkidest ja ülesannetest, lasteaia arengukavast ja tegevuskavast, lasteaia õppekavas sisalduvatest ainevaldkondadest ning üldoskustest.
Õppe – ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab õpetaja laste arengutaset, vanust ja huve. Õppesisu valikul lähtutakse põhimõttest - lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale. 
Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel ja rakendamisel saab õpetaja toetuda projektõppe plaanile. Projektiplaan sisaldab endas eesmärke, temaatikat, õppesisu ja õppetegevusi. Õppetegevuse planeerimine on paindlik ja annab võimaluse teha vastavalt olukorrale ning vajadusele muudatusi, mis kajastuvad rühma õppe - ja kasvatustöö päevikus. Rühma õppe– ja kasvatustegevuse päevikut täidetakse vastavuses isikuandmete kaitse seadusega. Päevikut täidetakse elektrooniliselt Eliis.eu keskkonnas. Päevikusse fikseeritakse igapäevaselt toimunud õppetegevused.
Laste tegevus lasteaias on perekonnale avatud. Teretulnud on igasugune vanematepoolne. initsiatiiv ja abi.

Metoodika

Kalamaja Lasteaias rakendatakse projektõpet ja Kiusamisest Vabaks metoodikat. Lasteaed on liitunud Linnaaianduse projektiga.

Tugiteenused

Kalamaja Lasteaed teeb koostööd logopeediga.

Viimati muudetud 18.09.2023