Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Projektõpe

Projektõpe

Projektõppe rakendamine 2022/23 õppeaastal:
el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

Nüüdisaegne õpikäsitus, lapsest lähtuv kasvatus ja projektõppe rakendamine lasteaias.

Projekti peamised  teemad on nüüdisaegne õpikäsitus, lapsest lähtuv kasvatus ja projektõppe rakendamine lasteaias ning meeskonna motivatsiooni tõstmine nende rakendamisel.

Eesmärk: Koolituse käigus kujuneb õppijatel arusaam lasteaia meeskonna koostöö alustest ja põhimõtetest ning ühtsetel väärtustel tuginevast organisatsioonikultuurist. Koolitusel osalejad teavad nüüdisaegse õpikäsituse ja lapsest lähtuva kasvatuse (sh kaasava hariduse) ja projektõppe seoseid ning rakendamise põhimõtteid.

Tulemused:
• teab professionaalse suhtlemise põhimõtteid ja iseenda rolli kolleegide võimestamisel
• teadvustab koostööd toetavate suhete olulisust ning enda rolli, ülesandeid ja vastutust lasteaia ja rühma meeskonnatöös lapsest lähtuva kasvatuskultuuri loomisel
• teab nüüdisaegse õpikäsituse, lapsest lähtuv kasvatuse ja projektõppe teoreetilisi aluseid ja mõistab nende omavahelist seost
• mõtestab projektõppe protsessi ja analüüsib enda pädevusi ning valmisolekut projektõpet rakendada
• tutvub projektõppe praktiliste näidetega, analüüsib ja püstitab endale arengueesmärke
• teadvustab enda tugevusi ja väljakutseid muutustega toimetulekul ning lapsest lähtuva kasvatuskultuuri kujundamisel
• suurenevad teadmised projektõppest ja õpiõue loomise võimalustest
• meeskonnas suurenevad ühtsustunne ja teadlikkus vastastikuse jõustamise olulisusest arendustegevuste elluviimisel

Projekti kogumaksumus on 2764 eurot.
 

Viimati muudetud 21.02.2024