Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Teenuste hinnad

1. Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr on siin

  ja kohatasuvabastus muinitsipaallasteaias vaata siin

 2. Toiduraha päevamaksumuse otsustamine on vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele antud hoolekogu pädevusse.

Meie lasteaias on toiduraha päevamaksumus Leevikeste ja Tihaste rühmas 2.22 eurot  ja Siisikeste ning Linavästrikute rühmas 2.66 eurot.

 Toiduraha soodustust reguleerib Tallinna Linnavolikogu 4.märtsi 2004 määrus nr.7 Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis

3. Rühmaruumi kasutamine tööpäevadel 6,00 eurot 1 tund

Alus: Tallinna Haridusameti 08.06.2010 käskkiri nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine"

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 18.08.2022