Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Üldinfo

Üldinfo

60610.png

Meie moto – tegutsedes targemaks!  

 

DSC_0309.JPG

Lasteaias, kus valitseb kodune ja lapsekeskne õhkkond, tegutseb väike ja sõbralik pere.

Siin lähtutakse põhimõttest, et kõik lapsed on sündinud maailma võrdsete õigustega,  sealhulgas õigusega olla eriline.  Meie lapsed, vanemad ja õpetajad on omavahel sõbrad.              

Kalamaja Lasteaia visioon on olla nüüdisaegses õpikeskkonnas töötav, eesti rahvuslikke traditsioone hoidev, koostööd ja individuaalsust arvestav, turvatunnet pakkuv koolieelne lasteasutus, mis toetab lapse igakülgset arengut.

Kalamaja Lasteaia missiooniks on pakkuda lapsest lähtuvat, Eesti kultuuritraditsioone hoidvat ja mängulist õpikeskkonda. Koostöös perekondadega loome turvalisemat ja lapse individuaalseid vajadusi väärtustavat kasvu- ja õpikeskkonda.

Põhiväärtused

Kalamaja Lasteaia põhiväärtused on olemuslikud ja püsivad tõekspidamised, mis avalduvad meie arusaamades, ootustes, hoiakutes, suhetes ja käitumises:

  • hoolivus – hoolime ja austame nii suuri kui väikeseid
  • sallivus – austame ja arvestame individuaalset eripära
  • turvalisus – turvaline lapse- ja töötajasõbralik keskkond ja suhted
  • usaldusväärsus – lasteaia tegevus on läbipaistev
  • kompetentsus – personali töökogemused ja professionaalsus toetavad lapsi ja lapsevanemaid 

Meie kodulehekülge haldavad:

Angela Kadak ja Piret Veiler
Kalamaja Lasteaia direktor ja õppealajuhataja

Kontakt
641 3656
[email protected] 

 

Viimati muudetud 21.02.2024