Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Üldinfo

60610.png

Meie moto – tegutsedes targemaks!  

 

DSC_0309.JPG

Lasteaias, kus valitseb kodune ja lapsekeskne õhkkond, tegutseb väike ja sõbralik pere.

Siin lähtutakse põhimõttest, et kõik lapsed on sündinud maailma võrdsete õigustega,  sealhulgas õigusega olla eriline.  Meie lapsed, vanemad ja õpetajad on omavahel sõbrad.              

Visioon

Kalamaja  Lasteaed on kaasaegses õpikeskkonnas töötav rahvuslikke traditsioone hoidev, kodune ja hubane, hea mainega koolieelne lasteasutus, mille lõpetanud lapsed on saavutanud füüsilise, vaimse ja sotsiaalse koolivalmiduse ning sellega täitnud lastevanemate ootused.

Missioon

Kalamaja Lasteaia missiooniks on pakkuda koolieelsetele lastele turvalist päevahoidu ning tänapäeva vajadustele vastavat alusharidust arvestades iga lapse individuaalseid vajadusi ja iseärasusi, tehes koostööd perekondadega nende toetamiseks laste kooliks ettevalmistamisel.

Põhiväärtused

Kalamaja Lasteaia põhiväärtused on olemuslikud ja püsivad tõekspidamised, mis avalduvad meie arusaamades, ootustes, hoiakutes, suhetes ja käitumises:

  • hoolivus – hoolime ja austame nii suuri kui väikeseid
  • sallivus – austame ja arvestame individuaalset eripära
  • turvalisus – turvaline lapse- ja töötajasõbralik keskkond ja suhted
  • usaldusväärsus – lasteaia tegevus on läbipaistev
  • kompetentsus – personali töökogemused ja professionaalsus toetavad lapsi ja lapsevanemaid 

Meie kodulehekülge haldavad:

Angela Kadak ja Piret Veiler
Kalamaja Lasteaia direktor ja õppealajuhataja

Kontakt
641 3656
kalamaja@kalamaja.edu.ee 

 

Viimati muudetud 27.07.2023