Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Insplay Robomentori programmis osalemine

Insplay Robomentori programmis osalemine

Kalamaja Lasteaed osales 2023 aasta sügisel Insplay RoboMentori programmis, millega saavad huvilised tutvuda veebilehel www.insplay.eu/robomentor. Kolmekuulise  koolituse läbis Tihaste rühma õpetaja Kristin.
Programmis osalemise eesmärk oli tõsta lasteaias olevate robootikavahendite kasutamist õppetegevustes, arendada digipädevusi ja õpetamisoskusi seoses tehnoloogia ja haridus- robootikaga ning uutest praktilistest oskustest innustust saades neid edasi anda teistele kolleegidele.
Insplay Robomentori programmi valimise taga oli soov integreerida lasteaia igapäevastesse õppetegevustesse aktiivõppemeetodeid ja tehnoloogilisi lahendusi. Programm pakus õpetajale ja lastele võimalust tutvuda praktilise robootika ja programmeerimisega läbi lõbusate tegevuste, mis toetavad õppekava eesmärke.
Meie peamine eesmärk Insplay Robomentori programmis osalemisega oli seotud vajaduse ning tahtmisega toetada õpetajate digipädevusalasete oskuste alast täiendamist ning julgustada haridusroboteid julgemalt õppetöös kasutama. Samuti arendada laste digipädevust ja loovust. Teha robotitega mängimine lastele iganädalaselt kättesaadavaks. Kalamaja Lasteaed soovib, et lapsed omandaksid praktilisi teadmisi tehnoloogiast ja selle kasutamisest ning õpiksid koostööd tegema ja probleeme lahendama kasutades selleks näiteks haridusroboteid. Programm toetab meie eesmärki pakkuda lastele mitmekülgset haridust, mis vastab kaasaegsetele nõudmistele.
Insplay koolitusel osalemise suurim väärtus seisnes praktilistes oskustes, mida õpetaja Krisitin omandas ja siis kolleegidele ja lastele edasi andis. Programm võimaldas osalejatel kogeda robootika võlu praktiliselt erinevate robotitega katsetades. See aitas osalejatel mõista, kuidas haridusrobotika saab olla tõhus vahend õppimise toetamiseks.
Digipädevuse arendamine on hädavajalik tänapäeva maailmas, kus tehnoloogia mängib olulist rolli. Kalamaja lasteaed usub, et digipädevuse arendamine varases eas annab lastele parema ettevalmistuse tulevikuks. Õpetaja roll haridusrobootika kasutamisel on võtmetähtsusega, kuna see avardab õpetamismeetodeid ja toetab laste kriitilist mõtlemist ja inspireerib õppima ning katsetama.  Arenevad lapse loovus, loogiline mõtlemine, probleemülesannete lahendamise oskus, meeskonnatöö oskus ja digipädevus.
Oleme pannud kokku töögrupi ning pakkunud õpetajatele sisekoolitusi. Plaanime laiendada programmi kogu lasteaias, julgustades õpetajaid katsetama uusi õppemeetodeid ja kasutama haridusroboteid oma tegevustes.
Insplay Robomentori programmis osalemine toetab Kalamaja lasteaia missiooni pakkuda kvaliteetset, nüüdisaegset haridust. Oleme rõõmsad võimaluse üle anda lastele praktilisi oskusi, mis aitavad neil saada tehnoloogiliselt pädevateks hakates harjutama juba täna. 

Artikkel valmis koostöös ChatGPT ja õpetaja Kristin Piiskoppeliga