Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt ja väljaarvamine

Vastuvõtt ja väljaarvamine

Lasteaiakohta on kiire ja mugav taotleda iseteeninduskeskkonnas:

https://info.haridus.ee/Account/ManageDetails

Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg. 

Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile kohapeal või e-postiga, taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul.  

Lasteasutuse direktor sisestab 3 tööpäeva jooksul lapse andmed infosüsteemi ja teavitab sellest ka lapsevanemat.

Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.  

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.  

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem direktorile vastava avalduse, mis esitatakse hiljemalt 2 nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22.aprilli 2015 määrus nr 18

"Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"

Lapse rühma vastuvõtmise avaldus on siin.

Õe-venna avaldus on siin

Lasteaiast lahkumise avalduse vorm on siin

 

Eliisi- e-lasteaia keskkonda sisenege siit

Liitumiseks registreerige ennast kasutajaks ID kaardi või mobiili-ID-ga või smartID-ga.

Valige Taotlus, sisestage lapse andmed ja jääge ootama lasteaiapoolset kinnitust.

Liitumine on vajalik paremaks infovahetuseks, hea on saada infot lapse päevastest tegemistest õppekasvatustöös ja muudest sündmustest.

Viimati muudetud 21.02.2024