Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kodukord

Kodukord

ÜLDINE

 • Klient kohustub järgima Vabariigi Valitsuse ja Tallinna linna kehtestatud COVID-19 leviku tõkestamise meetmeid ning tagama nende täitmist
 • Spordihallis treenivad spordiklubide ja -koolide treeningurühmad, tasudes selle eest kehtiva hinnakirja alusel.

 • Treeningurühma juhendav treener on kohustatud tutvustama oma grupile spordikeskuse kodukorda, vastutades selle täitmise eest. Treener peab saabuma esimesena ja lahkuma viimasena. Treener vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid treeningu- ja olmeruumid õigeaegselt ning tund toimuks vastavalt treeninguplaanile.

 • Riietusruumidesse ei ole lubatud lastel siseneda koos saatjatega (S.H. lastevanematega, õdedega, vendadega, vanavanematega). Välja arvatud administraatori loal.

 • Spordihalli lubatakse treeningurühm 15 minutit enne treeningtunni algust.
 • Piletite müük ja sissepääs treeningutele lõpetatakse 2 tundi enne spordihalli sulgemist.

 • Ümberriietumiseks palume kasutada vaid riietusruume, mitte fuajeed ega treeningusaale. Üleriiete ja välisjalanõudega on treeningusaalidesse sisenemine keelatud!

 • Sportima tulles tuleb varuda 1-eurone münt, et kasutada riietusruumis kappi, mille saab peale kapi kasutamist tagasi. Garderoobi võtme treeningrühmale saab treener 30 minutit enne treeningu algust administraatori käest. Treener vastutab selle eest, et riietusruumid oleks õigeaegselt vabastatud ning võti tagastatud administraatorile.

 • Spordihalli sulgemise ajaks ei ole isiklike asjade jätmine riietusruumidesse lubatud. Valveta jäetud isiklike esemete kadumise eest spordihall ei vastuta. Väärtesemed palume paigaldada väärtesemete kappi.

 • Treeningutel palume kanda vaid mittemäärivaid kinniseid sisejalanõusid ja sportlikke treeninguriideid. Spordihalli personalil on õigus jalatseid kontrollida.

 • Treenerid ja kohtunikud võivad viibida saalis ainult vahetusjalatsites ja üleriieteta.

 • Treeningusaalides viibides palume hoiduda kaasa võtmast toitu, klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid. Magusate jookide tarbimine treeningväljakutel on keelatud.

 • Pealtvaatajatel palume viibida ainult tribüünidel või selleks ettenähtud kohtadel.

 • Klientide kaasavõetud lapsed peavad spordihallis viibima täiskasvanu järelevalve all ja vastutusel.

 • Spordihall ei vastuta võimalike õnnetuste eest, mis on tingitud kliendi enda tegevusest või juhtunud loomulikul teel.

 • Rulad, jalg- ja tõukerattad palume klientidel jätta selleks ettenähtud hoidlasse ning nendega on sissepääs treeningusaalidesse keelatud!

 • Kõikidelt külastajatelt ja treenijatelt ootame heaperemehelikku suhtumist spordihalli varasse ning headele kommetele vastavat käitumist. Juhul kui kahjustatakse spordihalli vara, tuleb kahju täies ulatuses korvata.

 • Spordihallis on lubatud tarbida alkohoolseid jooke ainult baari ruumides või suurürituste ajal selleks ühekordselt määratud kohtades.

 • Spordipindadel ja riietusruumides alkohoolsete jookide tarbimine, suitsetamine ning viibimine alkohoolses või narkootilises joobes on rangelt keelatud.

 • Lemmikloomadega spordihalli sisenemine keelatud.

 PALLIMÄNGUVÄLJAKUD

 • Pallimänguväljakute harjutuskorra kestus on 55–110 minutit vastavalt ettetellitud treeningugraafikule.

 • Treeningurühmal on kohustus kinni pidada kokkulepitud treeninguaegadest.

 • Laste treeningurühmasid lubatakse saali vaid treeneri, õpetaja või juhendava isiku (täiskasvanu) kohalolekul.

 • Pallimänguväljakutele vajaliku inventari paigaldab klientidele spordihalli areenimeister, vajadusel koos treeneri abiga.

 • Pallimängusaalis on keelatud rippuda korvirõngastel või muudel konstruktsioonidel!

 • Treenijatelt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist pallimänguväljaku inventari (sh seinad, põrand, lagi).

 • Pärast treeningut tuleb kõik vahendid (pallid, toolid, lauad jne) paigaldada tagasi selleks ettenähtud kohtadele.

 • Külalistel on pallimängusaalis viibimine lubatud ainult puhastes sisejalanõudes või võistluste ajal vaibaga kaetud aladel.

 • Juhul kui kahjustatakse spordikeskuse vara, tuleb kahju täies ulatuses korvata.

MUU

 • Kliendil on lubatud paigalda oma renditud spordipinnale treeninguteks vajaminevat inventari, kuid see tuleb peale kasutust kõrvaldada. Paigaldatav inventar ei tohi kahjustada spordisaalide põrandaid, seinu ega ruumide konstruktsioone. Juhul kui kahjustatakse spordikeskuse vara, tuleb kahju täies ulatuses hüvitada.

 • Spordihalli külastajad peavad hoidma spordihalli vara. Ruumide, inventari ning seadmete rikkumisest või purunemisest tuleb teatada kohe administraatorile või spordihalli juhile ja leppida kokku selle heastamine või hüvitamine. Hüvitamise suurus sõltub kaubanduses müügil oleva sama liiki seadme/vahendi hinnast.

 • Kodukorra esmasel rikkumisel on õigus rikkujat karistada suulise hoiatusega.

 • Spordihalli esindaja jätab endale õiguse korduvalt kodukorda rikkunud isikuid spordihalli mitte lubada.

 • Kalevi Spordihalli personalil on õigus paluda lahkuda külastajat, kes rikub spordihalli sisekorraeeskirju või käitub teiste klientide suhtes halvustavalt või agressiivselt ning tema poolt kasutamata treeningute eest tasutud raha jätta hüvitamata.

 • Spordihallis on suitsetamine kategooriliselt keelatud. Seda saab teha majast väljas, selleks ettenähtud märgistatud kohas.

 • Ärajäävatest treeningutest teatatakse ette nädal teatega infotahvlil ja kodulehel www.tallinn.ee/Kalevispordihall

 

Kalevi Spordihalli kodukord on kohustuslikuks täitmiseks kõigile külastajatele. Kõigi küsimustega palume pöörduda spordihalli töötajate poole.

Viimati muudetud 21.02.2024