Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kandidaadid Mustamäe linnaosas

Kandidaadid Mustamäe linnaosas

Aleksei Bulankin

Aleksei Bulankin.jpg Vanus: 16
Kool: Tallinna Tõnismäe Reaalkool

Tere,
Olen Aleksei Bulankin, praegu õpin 10. klassis Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis, mulle väga meeldib õppida ja saada uusi teadmusi. Ma otsustasin, et pean kandideerima Tallinna linna noortevolikogusse sellepärast, et arvan, et saan teha meie noorte keskkonna ja ühiskonna paremaks, sest mul on võimalused ja soov seda teha. Ka mul on palju mõtteid ja eelnõusid, millised saavad parendada inimeste elusid. Kui ma osutun valituks, siis kõigepealt alustaksin noorte kuulamisi, et noored saavad oma soove jne ütelda, pärast prooviksin valida paremad ideed ja hakkaksin neid teostama. Näiteks, meie linnaosas (Mustamäel) on suur probleem, et siin pole palju muuseime, huviväärsusi ja noortele on igav siin asuda. Ka suur probleem on see, et õhtul ja ööl võib olla väga kärarikkad ja ohtlikud. Eeldan, et ma oskan lahendada nende muresid. Soovin rakendada minu teadmisi poliitikas ja majanduses. Arvan, et minu oskused nagu täpsus, arukus, karisma, seltsivus ja sõbralikkus hakkavad olema väga kasulikud noortevolikogu töös. Teised noored peaksid minu poolt hääletama, sest mul on võimalus teha see, mida nendel vaja on, sest ma saan esindada nende huve.

Elen Karjalainen

Elen Karjalainen.jpeg Vanus: 14
Kool: Tallinna 32 Keskooli

Mina olen Elen Karjalainen, Tallinna 32. Keskkooli 8.a klassi õpilane. Ma ei raiska oma elu tühja-tähja, vaid pühendan kogu vaba aega tegevustele, mis mulle rõõmu toovad: tegelen tantsuga, inglise keelega ja palju loen raamatuid. Soovin liituda Tallinna noortevolikoguga, sest usun, et lapsed ja noored, nagu mina, saavad meie linna paremaks muuta. Mina olen 14 aastane nooruk, kelle kodukeel vene keel ja õpin eesti koolis. See polnud lihtne. Kuid ma sain aru, et paljudel noortel, nagu minul, on omad raskused. Olen nendest raskustest läbi käinud ja nüüd soovin teisi aidata. Minu perekond räägib vene keelt, kuid meil on Eesti kodakondsus. See teeb minust tõeliselt mitmekülgse. Tahan, et kõikidel oleks meie linnas kodutunne, sõltumata sellest, kust nad pärit on ja millises keeles nad räägivad. Me oleme üks noortepere. Kui mind valitakse, siis ma püüan parandada kooliharidust, aidata integreerumisel ning luua vingeid kohti vaba aja veetmiseks. Ma olen valmis teid, oma sõpru, kuulama ja teha meie noori õnnelikumaks. Hääletage minu poolt ja koos teeme Tallinna paremaks kõigi laste ja noorte jaoks. Tehkem meie linnast suurepärane koht kasvavale põlvkonnale.
Elen Karjalainen

Milena Romanova

Milena Romanova.jpg Vanus: 16
Kool: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Lugupeetud Mustamäe noored
Olen Milena Romanova, soovin esitada oma kandidatuuri Tallinna linna noortevolikogu liikme kohale. Tunnen suurt huvi Tallinna ning Mustamäe linnaosa arengu vastu ning usun, et olen võimeline meie linna arengusse panustama ning soovin väljakutsete lahendamisele kaasa aidata.
Õpin Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis 10.klassis, alates 1.klassist olen aktiivne ning püüdlik õpilane. Kogu oma koolielu jooksul olen olnud klassivanem. Olen esindanud kooli erinevatel üritustel, konkurssidel, olümpiaadidel, samuti olen paljude kooliürituste korraldaja. Olen tugev planeerimises ja organiseerimises, samuti oman meeskonna juhtimise kogemust. Juba 2 aastat olen Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilasesinduse liige, alates käesolevast õppeaastast olen esimehe asetäitja. Oman ka rahvusvahelise töö kogemust, eelmisel õpeaastal osalesin projektis ERASMUS.
Minu huvialaks on aktiivne eluviis. Olen 5 aastat tantsimisega tegelenud, lisaks sellele olin põhikooli ajal aktiivne käsipallur. Tulevikus soovin õppetööst vabal ajal töötada lastega ning õpetada nendele tantsimist, sellega edendada aktiivset eluviisi noorte seas. Lisaks spordile huvitab mind ka keeleõpe. Minu huvialaks on inglise keel, selleks, et keeleoskust täiendada ja arendada otsin erinevaid võimalusi projektide näol, mille põhitegevus toimub inglise keeles. Olen veendunud, et iga noor peab mitmekülgselt arenema, selleks on oluline leida lemmikhuviala, mis pakub nii naudingut kui ka arenguvõimalusi. Soov osaleda Tallinna Noortevolikogu töös tekkis Linnavolikogu simulatsiooni ajal. Mul tekkis suur huvi selle vastu, kuidas Tallinna noored võivad mõjutada nii enda kui ka teiste noorte elu. Ise olen Keskerakonna liige, oleme oma fraktsiooniga edukalt kaitsnud “Liiklusteooria tundide valikainena lisamine gümnaasiumi õppekavasse” eelnõu. Loodan, et Tallinna linnavolikogu toetab meie projekti. Projekti kirjutamise ajal tutvusin paljude noortega, kes on motiveeritud panustada meie linna arengusse.
Kui osutun valituks siis teemad, mille eest kavatsen seista on järgnevad:
- Meie linnas on palju noortekeskusi, kuid kahjuks kaotavad paljud lapsed nende vastu huvi ja veedavad seal üha vähem aega. Ma sooviksin neid kohti rohkem arendada ja pakkuda meie noortele rohkem võimalusi, näiteks arendada keelekohvikuid just noortekeskustes, sest need, mis on juba raamatukogudes, ei ole nii populaarsed, õpilased saaksid tihedamini ja lihtsamini üksteist aidata.
- Tahaks meie koolides rohkem arendada erinevaid tasuta valikaineid, et õpilased saaksid leida endale sobiv suund kooli lõpuks;
- Õpilasesinduse liikmena on mul soov rohkem korraldada projekte koolide vahel või aidata nende tegelemises. Sellega ma tahaks, et meie põlvkond oleks sõbralikum ja toetavam, oleks huvitavam külastada erinevaid üritusi oma sõpradega ja saada uusi kogemusi oma kooli ja enda jaoks.
- Igal aastal kasvab Eestis noorte huvi poliitika vastu, mistõttu võiks rohkem korraldada reaalsel süsteemil põhinevaid üritusi (nagu Linnavolikogu simulatsioon) ning tihedamini pakkuda õpilastele proovida end selles olulises valdkonnas, et saaks rohkem teadmisi sellest, mis ja kuidas töötab;
- Tahan toetada noori keelte õppimisel. Meie linnas on palju erinevaid lapsi erineva emakeelega. Oleks hea, kui kõik soovijad aitaks üksteist. Näiteks otsida ettevõtteid, kus saaksid õpilased tasuta keelt praktiseerida. Kuna meie riigis on oluline eesti keele oskus, niimoodi saaks kiiremini jõuda nõutud keeletasemele.
Noortevolikogu töös tahaksin omandada teadmisi ja kogemusi nagu:
1. probleemidele parima lahenduse leidmine,
2. täiendada oma eesti keele oskust mulle täiesti uues valdkonnas,
3. tutvuda selle valdkonnaga ning linna sisemise juhtimisega, sest alles hiljuti oli see minu jaoks arusaamatu ja võõras.
Olen kindel, et olen uues koosseisus kasulik. Loodan, et minu soov, valmisolek panustada volikogu töösse ja ideed toetavad täielikult minu kandidatuuri.

Aleks Aunapu

Aleks Aunapu_0.JPG Aleks Aunapu
Vanus: 19
Kool: EBS

Tallinna linna noortevolikogu liige (IX koosseis 2021/2023)
Motivatsioonikiri
Head Mustamäe noored,
Käesolevaga mina, Aleks Aunapu, esitan oma kandidatuuri Tallinna linna noortevolikogu liikme kohale. 
Lühidalt enda kohta: Olen sportlike eluviisidega 19-aastane Estonian Business School eraülikooli esimese kursuse ülõpilane. Viimased kaks aastat olen olnud Tallinna noortevolikogu liige.  Selle kahe aasta jooksul olen juhtinud Tallinna noortevolikogu spordikomisjoni, esindanud noortevolikogu Tallinna linnavolikogu majanduskomisjonis ja teistes ametites ning asutustes. Samuti olen noortevolikogu liikmena aktiivselt esitanud pöördumisi Tallinna ametiasutustele, et lahendada probleeme või esitada erinevate meie linnaosadega seotud algatusi. Üks minu ettepanekutest ametiasutustele oli avalike tualettide ja joogivee kättesaadavuse suurendamine ning mul on hea meel tõdeda, et need projektid on leidnud toetuse. Minu arvates peaksid sellised mugavusteenused jätkuvalt arenema ja olema kättesaadavad kõigile. Meie noortevolikogu IX koosseis 2021/2023  oli väga aktiivne ja produktiivne, viies ellu mitmeid positiivseid muutusi Tallinna noorte elus. Korraldasime mitmeid noortele suunatud üritusi. Koostöös Tallinna linnaga õnnestus meil realiseerida väljapakutud ööbussiliinide pilootprojekt.
Kandideerin uuesti noortevolikokku, kuna soovin ja suudan jätkuvalt anda oma panuse Mustamäe ja Tallinna arengusse. Oma lühikese eluaja jooksul olen omandanud mitmesuguseid kogemusi erinevates teenindusvaldkondades, mis kindlasti rikastasid minu teadmisi ja elukogemust. Samuti juba kooliajal õpilasesinduse liikme roll ja kogemus Tallinna noortevolikogu liikmena on andnud mulle väga rikastava meeskonnatöö-, juhtimis- ja probleemide lahendamise kogemuse. Usun, et nõustate minuga: kritiseerida linnas toimuvaid protsesse võib igaüks, kuid reaalselt panustada ning probleeme lahendada suudavad ja tahavad kahjuks vähesed. Oleme noored ja meil on selles maailmas, mida täna ja praegu ehitatakse, vajalik võtta aktiivne positsioon, seista oma ideede eest ja pakkuda välja sobivaid lahendusi. Mul on kindel arusaam, et Tallinna noortevolikogust peab saama veelgi tugevam oma arvamusega organisatsioon, kes julgeks seda ka kindlalt välja öelda ja seista noorte eest.
Tallinna Noortevolikogus soovin kaitsta ja esindada noorte huve, rääkida kaasa noori puudutavates küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Selleks, et oleks veelgi parem, arvan et uus noortevolikogu koosseis võiks teha Tallinna linnavolikogule järgmised ettepanekud:
Noortevolikogu liikmete esindajad peaksid olema rohkem kaasatud Tallinna linnavolikogu töösse ning meie Tallinna noorte hääl ja ettepanekud peavad olema kuuldavad. Linnastruktuuride noori puudutavad otsused peavad olema õigeaegsed. Selline koostöö võimaldaks paremini mõista kohalike noorte vajadusi ja huve ning tagaks linnaosa tasandil rakendatavate algatuste ja projektide vastavuse kogukonna tegelikele vajadustele. Koostöö aitaks  luua tugevamaid sidemeid noorte ja kohaliku omavalitsuse vahel ning soodustaks kohaliku tasandi demokraatiat ja kaasatust.
Ööbussiliinide projektiga jätkamine ja arendamine, püüdes tagada, et marsruudid oleksid mitte ainult mugavad, vaid ka äärmiselt kättesaadavad. Eesmärk oleks muuta öine transpordivõrk noortele veelgi mugavamaks ja turvalisemaks.
Autojuhi koolituse võimaldamiseks juba gümnaasiumis. Lisaks peaksid koolitused olema gümnasistidele tagatud Tallinna linna poolt tasuta. Selline võimalus annaks noortele suured võimalused arendada oma oskusi ja anda parimad võimalused tööturul tulevikus. Arvestades, et autojuhi koolitused on küllaltki kallid, võiks see olla paljudele ainus võimalus läbida koolitus ja saada juhiload enne tööle asumist.
Paljud noored soovivad tegeleda aastaringse spordiga, kuid kahjuks ei võimalda meie riigi ilmastikutingimused sellist mugavust terve aasta jooksul. Oleks vajalik tagada toetusmeetmed, et noored saaksid käia spordisaalides. Kuigi spordisaale arendatakse Tallinnas pidevalt, pole need kahjuks kõigile kättesaadavad. Toetusmeetmed võiksid aidata paljudel noortel spordiga tegelema hakata. Usun, et koostöös ettevõtetega nagu MYFITNESS, 24/7 Fitness, GYM Eesti ja teised, kes pakuvad selliseid teenuseid, on võimalik Tallinna linnal välja töötada spetsiaalselt noortele suunatud paketid ning teha need toetusmeetmete abil noortele veelgi kättesaadavamaks ja atraktiivsemaks.
Koolitoitlustus peaks olema mitte ainult tervislik ja tasakaalustatud, vaid ka maitsev. Samuti tuleks arvestada õpilaste allergiate, toidutalumatuse ja maitse-eelistustega. Noortevolikogu peab hoidma antud küsimust üleval, kuni kooli toitlustamine vastab tegelikult noorte nõudmistele ja vajadustele.
Oluline ja tervitatav algatus on luua mitmekesiseid ja turvalised uued ajaveetmise kohti, kus noored saavad oma vaba aega veeta, oskusi arendada, suhelda teiste noortega ning panustada kohalikku kogukonda. Noortele suunatud keskkonnad peaksid olema mitte ainult inspireerivad, vaid ka kaasahaaravad, pakkudes erinevaid tegevusi ja võimalusi nende isiklikuks ja sotsiaalseks arenguks.
Noortevolikogu peab saama rohkem võimalusi kaasamaks noori kohalike otsuste tegemisse, näiteks linnavalitsuse eelarveküsimustes või muudes olulistes otsustes osalemine, mis noori mõjutavad. Need positiivsed  muudatused annavad võimaluse kaasata noored veelgi efektiivselt linnaosade arengut puudutavatesse protsessidesse, et noorte hääl oleks kuuldav. Oleks ka väga oluline, et noortevolikogu esindajatel tekiks võimalus teha tihedat koostööd linnaosakogudega. Parimad lahendused sünnivad läbi suhtlemise ja koostöö. Noortele tuleks selgitada nende õigusi, kuidas olla kaasatud ja noortevolikogu võiks saada  selle enda ülesandeks.
Minu tahe, energia ja ideed toetavad täielikult minu kandidatuuri, et olla Tallinna Noortevolikogu Liige ja aidata noortel aktiivselt kaasa lüüa oma kogukonna arengus. Palun Sinu toetust Tallinna Noortevolikogu valimistel Mustamäel!
Parimate soovidega,
Aleks Aunapu

Anastasia Kotšura

Anastasia Kotšura.jpg Vanus: 17
Kool: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Tervist! Mina olen Anastasia Kotšura. Olen 17 aastat vana ja õpin Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis 12. klassis. Olen väga aktiivne, loominguline ja vastutustundlik inimene. Tihti osalen erinevatel konkurssidel, viktoriinidel, näitustel ja projektidel. Mulle meeldib vastu võtta väljakutseid ja sellepärast tahan end proovile panna uuel tasemel, Tallinna linna noortevolikogu liikmena.
Õppisin 10 aastat kunstikoolis. Aastate jooksul olen saanud edukalt osaleda kümnetel nii üleriigilistel kui ka rahvusvahelistel joonistusvõistlustel, kus peaaegu alati õnnestus saavutada esikoht. Näiteks eelmisel aastal võtsin osa rahvusvahelisel konkursil "Akvarelli võlu", kus oli enam kui 6000 osalejat, kuid oma vanusekategoorias mul ikka õnnestus saavutada 1.koha. Minu selja taga on ka arvukad näitused Vene Kultuurikeskuses. Usun, et meie riigis ja linnas on palju loovaid ja andekaid noori, kuid kahjuks neil pole piisavalt võimalusi oma võimete demonstreerimiseks. Meie riigis on vähe suuri, autoriteetseid loomekonkursse, mis annaksid tulevikus ülikoolidesse astumisel eeliseid. Mina nagu noortevolikogu liige ja inimene kellel on suur kogemus selles valdkonnas prooviksin rääkida kunstnikega, selleks et luua koostöös nendega sellist konkurssi ja teha sellest iga-aastase traditsiooni.
Sel aastal osalesin ajakirjandusele pühendatud projektis, mille käigus jõudsin kirjutada Rus.ERRi 6 artiklit. Sain sellest projektist palju kasulikke teadmisi, näiteks kuidas eristada võltsuudiseid pärisuudistest. Olen valmis omandatud oskusi noortega jagama kuna tänapäeva maailmas levib palju valeinfot. Meediatundmine ja analüüsioskus aitab noortel uudistest saadud informatsiooni asjatundlikumalt töödelda.
Samuti ma pean oluliseks seda, et tänapäeva noored tunneksid hästi poliitikat ja oma riigi ajalugu, kuna need kaks asja on omavahel tihedalt seotud. Hetkel osa noortest kellel on juba olemas valimisõigus ei tea isegi populaarsemate Eesti erakondade nimesid ning ajaloo mittetundmine põhjustab sageli konflikte meie riigi eri rahvaste esindajate vahel. Olen valmis seista selle olukorda muutmise eest kuna olen veendunud, kes oma minevikku ei mäleta, elab ilma tulevikuta.
Olen kindel, et üheskoos panustades ja avatud dialoogi hoidmise kaudu me saame luua ühiskonda, kus kodanikud aktiivselt osalevad riigi elus ning kõik inimesed omavad võrdseid võimalusi ja õigusi.
Vali mind ning hakkame koos arutama ja üles ehitama meie unistuste tuleviku.

Linda Johanna Kägu

Linda Johanna Kägu.jpg Vanus: 14
Kool: Tallinna Tehnikagümnasium

Ma olen eluaegne Mustamäe elanik keda huvitab ühiskonna parandamine ja edendamine. Ma õpin Tallinna Tehnikagümnaasiumis 8. klassis. Ma tahan rohkem oma kodukoha juhtimises kaasa rääkida ja muuta Tallinnat ja ka Eestit sõbralikumaks kohaks. 
Ma otsustasin Tallinna noorte volikogusse kandideerida kuna ma olen märganud enda vanuste seas viha erinevate vähemuste ning ka üksteise vastu. Näen oma koolielust, et see on suur probleem . Soovin leida lahendusi ja algatada arutelusid selle lahendamiseks.
Minu jaoks on alati olnud olulised erinevad huvitegevused, olgu need siis trennid, huviringid või üritused teemadel mis mulle olulised on. Olen käinud mitmes trennis, 4 aastat Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses ja sellest aastast Tallinna Kunstikoolis, samuti käisin ma eelmisel talvel noorte osalus(e)häkkil ja selle aasta Laulu ja Tantsupeol vabatahtlik. Ma olen olnud õnnelik, et ma olen suutnud alati oma huvidega tegeleda, kuid paljud seda ei saa. Olgu see siis rahalistel või mingitel muudel põhjustel. Minu üheks eesmärgiks on huvitegevuste ligipääsetavus. Tihti ei ole paljud noored teadlikud võimalikest ringidest või üritustest, või on need koolist ja/või kodust kaugel.
 Roheelisus Tallinnas on samuti minu jaoks väga oluline. Ma olen kogu oma elu olnud mingil moel loodusest huvitatud ja selles liikunud, olen suure osa oma elust tegelenud orienteerumisega, alustasin juba paari aastaselt. Selle tõttu on minu jaoks oluline, et see loodus ja rohelisus säiliks ka Tallinnas. Eriti praeguse kliimakriisiga on vaja neid rohelisi linnaosasid, et kuumalained ei oleks liiga rängad, rääkimata silmailust, mis see meile pakub.
Soovin Tallinna Noortevolikogus rakendada oma eelnevalt saadud meeskonnatöö ja probleemilahendamis oskusi. Oma klassijuhatajalt, kes on kooli huvijuht, olen saanud organiseerimisoskusi, kui olen abistanud teda ürituste läbiviimistega. Samuti saan ka rakendada oma enda kogemusi koolielust ja loodusest, et aidata ülaltoodud probleeme lahendada.

Viimati muudetud 02.11.2023