Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korruptsioon

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.  

Haridusteenuse osutamine on avaliku ülesande täitmine. Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund. Seega on lasteaiadirektor ametiisik, kellel on ametiseisund. Korruptsiooni eest vastutav isik Marge Kiel, marge.kiel@karikakar.ee, telefon 657 1539.

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund, on kinnitatud käskkirjaga 07.01.2022 nr 1-2/1/2022.

Korruptsioonivastase seaduse ja Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ kohaselt on  lasteaiadirektor kohustatud järgima tegevus- ja toimingupiiranguid ning esitama majanduslike huvide deklaratsiooni.

Vastavalt korruptsioonivastasele seadusele tuleb majanduslike huvide deklaratsioon esitada nelja kuu jooksul ametisse asumisest ning edaspidi  iga aasta 31. maiks. Majanduslike huvide deklaratsioon tuleb täita vastavalt ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni täitmise juhendile.

Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendit.

Rohkem infot leiate www.korruptsioon.ee

Viimati muudetud 05.04.2023