Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiatasu Lasteaias Karikakar

Toidutasu

Vastavalt 26.02.2021 hoolekogu koosoleku protokolli nr 1-4/1/2021  punkti 1 otsusele
on alates 01.03.2021 Tallinna Lasteaia Karikakar toidukulu päevamaksumus järgmiselt:

  • Toidukulu sõimerühmaealisele lapsele 1,62 eurot päev;  

  • Toidukulu aiarühmaealisele lapsele  1,92 eurot päev.

26.02.2021 direktori käskkiri nr 1-2/7/2021 Toidukulu maksumuse kinnitamine

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

Tallinna Lasteaed Karikakar kasutab toitlustusteenust alates 04. märtsist 2021 a MERVIR OÜ. Toitu valmistatakse Tallinna Lasteaia Karikakar köögis.


Kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 79,79 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 87,64 eurot kuus).

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus).

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Palume tasuda lasteaiatasu iga kuu arvel märgitud kuupäevaks ja täpselt arvestatud summana. 

 

Viimati muudetud 29.03.2022