Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiatasu Lasteaias Karikakar

Lasteaiatasu Lasteaias Karikakar

UUS Toidutasu alates 01.04.2024


Vastavalt 27.02.2024 hoolekogu koosoleku protokolli nr 1-3/4  punkti 2 otsusele
on alates 01.04.2024 Tallinna Lasteaia Karikakar toidukulu päevamaksumus järgmiselt:

  • Toidukulu sõimerühmaealisele lapsele 3,84 eurot päev;  

  • Toidukulu aiarühmaealisele lapsele  4,95 eurot päev.

19.03.2024 direktori käskkiri nr 1-2/12 Toidupäevamaksumuse kinnitamine.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,75 eurot ja aiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,05 eurot päevas.
Alus: Tallinna Linnavalitsuse 06.12.2023. a määrus nr 31 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".


Arvestades eelnevat, jääb Tallinnas elaval perel tasuda lasteaia toidukulu sõimerühmas 1,09 eurot päeva eest ja aiarühmas 1,90 eurot päeva eest.

Alates 04.04.2024  pakub toitlustusteenust firma Baltic Restaurants Estonia AS. Toit valmistatakse Tallinna Lasteaia Karikakar köögis.Kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 100,04 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 109,88 eurot kuus). Tallinna Lasteaed Karikakar on ujulaga lasteaed ja kohatasu on 109,88 eurot kuus.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele* ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus). Tallinna Lasteaed Karikakar on ujulaga lasteaed ja kohatasu on 78,26 eurot kuus.
*Alates 1. jaanuarist 2023 on vanema osa toetuse saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn. 

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Palume tasuda lasteaiatasu iga kuu arvel märgitud kuupäevaks ja täpselt arvestatud summana. 

 

Viimati muudetud 23.05.2024