Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

ÕPPE – JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS

ÕPPE – JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS

 

Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab kalendriaasta 1. septembril ja kestab järgneva kalendriaasta 31. augustini. Aktiivne õppeperiood kestab kalendriaasta 1. septembrist järgneva kalendriaasta 31. maini.

Rühma õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päeva- ja tegevuskavale, mis koostatakse lähtuvalt laste vanusest ja arenguvajadustest ning see määrab kindlaks laste päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, puhkeaeg, söömise ajad, vabategevused ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevused.

Õppe- ja kasvatustegevuses lõimitakse erinevaid valdkondi, tegevuste läbiviimist ja nädalakavas tehtud muudatusi kajastab rühma õppe- ja kasvatustegevuse e-päevik, kus on ära toodud ainevaldkondade tegevuste sisu ja analüüs.

Suve- (juuni, juuli, august) ning jõulude ja aastavahetuse perioodil toimub õpitu kinnistamine ja omandatud teadmiste, oskuste ja vilumuste loov kasutamine. Planeeritud õppetegevusi toimub vähemalt üks päeva jooksul, arvestades, et nädala jooksul on esindatud kõik tegevusvaldkonnad. Nendel perioodidel on rühmad liidetud, õppe- ja kasvatustöö päevikut e-lasteaias täidetakse avatud rühma e-dokumenti.
 


 

 

Viimati muudetud 21.02.2024