Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppetöö korraldus

 

Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. Aktiivne õppeperiood kestab kalendriaasta 1. septembrist järgneva kalendriaasta 31. maini. Alates juunis kuni septembrini laienevad õppetegevused õue ja toimub õpitu kinnistumine.

Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Selle kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse kuulamist, kõnelemist, vaatlemist, uurimist, võrdlemist, arvutamist, liikumise-, muusika- ja kunstitegevusi. Kasutatakse õppimist läbi mängu, õuesõpet, avastusõpet. Lapse põhitegevuseks on MÄNG.
 

Õppe- ja kasvatustegevuste ajaline kestus:

1-3-aastased 10-15 minutit;

3-6-aastased 15-25 minutit;

6-7-aastased 35 minutit.
 


 

 

Viimati muudetud 08.12.2022