Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Projektid

Projektid


Lasteaed taotles "ProgeTiigri" programmi seadmete taotlusvoorus õppetööks vajalike seadmete soetamiseks "Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid" 2022. aastal toetust õpperobotite hankimiseks. Programmi toel on lasteaias IT-oskuste õpetamiseks TaleBot pro õpperobotid ja Makeblock mTiny avastajakomplektid. TaleBot ja Makeblock mTiny on ekraanivabad programmeeritavad robotid, mis on spetsiaalselt loodud väikestele lastele alates 4. eluaastast. Õpperobotid väimaldavad õppida programmeerimist läbi mängulise ning käelise tegevuse ning suurendada laste huvi erinevate õppevaldkondade vastu.

 


Meie lasteaias on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!“


kv-logo.png
"Kiusamisest vabaks!" on ennetav programm, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Tallinna Lasteaed Karikakar liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga 2012. aastal. Praeguseks on meie lasteaiast metoodikaga liitunud kõik aiarühmad. 

 

Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.


 „Märka ja aita!“Marka_ja_aita_banner_635x220.jpg

Lastele mõeldes ja Sinu abile lootes kutsusid Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus, Tallinna Koolijuhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet üheskoos ellu heategevusprogrammi „Märka ja aita!“, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös. 

 


URBACT projekt “Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine - ON BOARD”   

Viladecans linna haridusuuenduse koostöövõrgustik (Educational Innovation Network) on URBACT programmi poolt esile tõstetud kui hea praktika näide. Viladecans´i haridusuuenduse koostöövõrgustik edendab innovatsiooni ja loovust haridusasutustes digiõppe projektide, õpilaste ettevõtlikkuse arendamise ning koostöö kaudu haridusasutuste, ettevõtete, perede ja teiste kogukonna liikmete vahel. Projekti käigus analüüsitakse Viladecansi linna hea praktika kogemust ja kavandatakse tegevusi partnerlinnades.

 URBACT On Board.pngURBACT.JPGEL logo.jpg

 

 

Viimati muudetud 16.05.2023