Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Rühmad 2021/2022. õa

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00 kuni 19.00.

Rühma töötajate kontaktid

MÄRTS – Sõimerühm (1,5–3a)

AVATUD kell 8.00–18.00

Telefon rühmas: 510 2177


SEPTEMBER – Sõimerühm (1,5–3a) 

AVATUD kell 7.30–17.30

Telefon rühmas: 5875 6892


DETSEMBER – Sõimerühm (1,5–3a)

AVATUD kell 8.00–17.30

Telefon rühmas: 5903 8021


JUUNI (alates 18.07.2022) – Aiarühm (3–4a) 

AVATUD kell 7.30–18.00

Telefon rühmas: 5307 4840


JUULI – Liitrühm 

AVATUD kell 7.30–18.00

Telefon rühmas: 5875 6827


JAANUAR – Aiarühm (3–4a) 

AVATUD kell 8.00–18.00 

Telefon rühmas: 5376 9078


VEEBRUAR – Aiarühm (4–5a) 

AVATUD kell 7.30–18.00

Telefon rühmas: 5358 8535


APRILL – Aiarühm (3–4a) 

AVATUD kell 8.00–18.00

Telefon rühmas: 5857 5829


MAI – Aiarühm (3–6a) 

AVATUD kell 7.15–18.00

Telefon rühmas: 5783 9557


NOVEMBER – Aiarühm (4–5a) 

AVATUD kell 7.30–18.00 

Telefon rühmas: 5875 6812


AUGUST – Koolieelikud (6–7a)  

AVATUD kell 7.15/8.00–18.00

Telefon rühmas:  5875 6893


OKTOOBER – Koolieelikud (6–7a), alates 18.07.2022   on koolieelikud JUUNI rühma nimekirjas

AVATUD kell 7.15/8.00–18.00

Telefon rühmas: 5307 4840 (JUUNI rühm)


 

 

 

Viimati muudetud 21.07.2022