Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ruumide üürimine

Tallinna Lasteaias Karikakar on võimalus üürida lasteaiaruume. Ruumide üürimiseks koostatakse ruumide ja rajatiste tunnitasu alusel ajutise kasutamise leping.
Täpsemat informatsiooni anname direktori vastuvõtuajal telefoni teel või lasteaias (esmaspäev kell 16.00 - 18.00 või neljapäev kell 09.00 - 11.00 ).


Lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhatajakäskkirjaga 08. juunist 2010 nr 1-2/319 ja Tallinna Haridusamet juhataja 08.06.2010 käskkirja nr 1-2/319"Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine" muutmine

 

Viimati muudetud 23.10.2018