Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Prügihunt lasteaias

Lasteaia vanemaid rühmi külastas Prügihunt Tallinna haridusasutustele mõeldud keskkonnaharidusliku õppeprogrammi „Jäätmetekke vältimine ja vähendamine, kordus- ja taaskasutamine ning jäätmete liigiti kogumise harjumuse kujundamine“ raames.

Prügihunt jagas lastele teadmisi asjade kordus- ja taaskasutusest ning üheskoos paigutati jäätmed õigetesse prügikastidesse. Koos arutati ka jäätmete tekkimise vähendamise võimalusi.

Keskkonnateemalise õppetegevuse lõpus said kõik osalejad õppematerjali teadmiste kinnistamiseks.