Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Visoon, Missioon ja põhiväärtused

Visioon

Oleme kvaliteetset ja kaasaegset alusharidust pakkuv konkurentsivõimeline ja usaldusväärne lasteaed.

Missioon

Loome koostöös partneriga lapsele parima arengukeskkonna ja -kooliks ettevalmistuse.

Põhiväärtused

 Põhiväärtused.jpg

 

Lasteaia 2018/2019 õppeaasta moto: „Lasteaed on mängumaa - mängides Sa targaks saad“ 

Lasteaia 2018/2019 õppeaasta eesmärk:

  •  Laps on omandanud hooliva suhtumise oma kaaslastesse, tervislikesse eluviisidesse ja ümbritsevasse keskkonda. 

Igal rühmal on 1-2 rühmasisest õppeaasta eesmärki, mis kajastub rühma tegevuskavas ja rühma õppe- ja kasvatustöö päevikus.

 

 

Viimati muudetud 23.10.2018