Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Karjäär linnas

Tallinna linnavalitsuse töötajad

Loome koos rohelist maailmalinna

Töötaja sülearvutiga

Oleme Eesti suurim tööandja, pakkudes võimalusi eneseteostuseks erinevate oskustega inimestele. Meie ühine eesmärk on luua väärtust nii linnaelanikele kui külalistele. Selle nimel panustavad siin igapäevaselt üle 15 000 inimese.

Meie juures saad oma ägedaid mõtteid ellu viia. Sind toetab meeskond, kellega koos on hea olulisi asju ette võtta ja ära teha. Sinu tööl siin on silmaga nähtavad ja käega katsutavad tulemused. Oled tähtis osa Tallinna kujunemisloos.

Tule, loome koos rohelist maailmalinna!

 

Meie tööl on mõju

Meie kõigi tööd ühendab missioon luua Tallinnast parim elukoht siin viibijaile, ihaldatud sihtkoht siia saabujaile ning hea lähtekoht siit alustajatele.

 

Meil on palju võimalusi

Tallinn vajab tarkade ja julgete inimeste panust. Oleme suur ja ambitsioonikas organisatsioon. Meie tegevusvaldkonnad varieeruvad teatrikunstist tervishoiuni, lastekaitsest linnaplaneerimiseni.

 

Me tegutseme koostöös

Meil töötavad erinevad inimesed, keda seob ühine unistus Tallinnast kui rohelisest maailmalinnast. Sind ootab siin võimas koostöövõrgustik.

 

Meie peale saab loota

Sinu heaolu on meie jaoks oluline. Et saaksid olla tööl parim Sina, pakume Sulle paindlikkust ja kindlustunnet. Oleme usaldusväärne ja vastutulelik tööandja. Me kuulame Sind ja arvestame Sinuga.

Tule meie ametiasutustesse tööle, koos jõuame kaugemale!

  • Meie töökorraldus on paindlik

  • Pakume konkurentsivõimelist töötasu ja tulemustasu

  • Meie põhipuhkus on 35 kalendripäeva

  • Võimaldame tasustatud tervisepäevi 

  • Pakume soodsamaid sportimisvõimalusi

  • Meile kehtib tasuta sõiduõigus linna ühistranspordis

  • Peame Sind meeles sünnipäeval, tööjuubelil ja koolilõpetamisel, abiellumisel ning lapse sünni puhul

  • Pakume tasustatud vaba päeva lapse kuni 4. klassi minekuni

  • Toetame meeskonnavaimu erinevate ühisüritustega

  • Panustame vabatahtlikutöösse

Tallinna linnavalitsuse töötajad

Meie väärtused

julgus_laiendiga.png
avatus_laiendiga.png
headus_laiendiga.png
koostoo_laiendiga.png

Ametiasutused

 
sample text

Linnavolikogu kantselei

Linna ametiasutus, mis teenindab Tallinna Linnavolikogu ning selle komisjone ja fraktsioone.  

Loe rohkem

Linnakantselei

Linnakantselei toetab linnavalitsust avalike ülesannete täitmisel, linlastele nüüdisaegse elukeskkonna loomisel ja kohaliku elu korraldamisel ning asjakohase poliitika kujundamisel.  

Loe rohkem
sample text

Strateegiakeskus

Strateegiakeskus tegutseb tugiteenuste kompetentsikeskusena, mille eesmärk on koordineerida linna strateegiliste eesmärkide elluviimist ning toetada linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste põhitegevusi.

Loe rohkem
sample text

Haridusamet

Amet korraldab Tallinna hariduselu ja noorsootööd ning juhib üld-, kutse- ja huviharidust munitsipaalharidusasutustes ning teistes ameti hallatavates asutustes.  
 

Loe rohkem

 
sample text

Keskkonna -ja Kommunaalamet

Amet korraldab keskkonna- ja looduskaitset ning osutab kommunaalvaldkonda kuuluvaid avalikke teenuseid.

Loe rohkem
sample text

Kultuuri -ja Spordiamet 

Amet loob linnaelanikele kultuuritegevuse, vaba aja veetmise, sportimise ja liikumise võimalused ning säilitab ja tutvustab kultuuri- ja spordipärandit. 

Loe rohkem
sample text

Linnavaraamet

Amet korraldab linnavara, munitsipaaleluruumide ja elamuehitusega, maa maksustamise, maakorraldustoimingute ja omandireformi lõpuleviimisega seonduvat. 

Loe rohkem
sample text

Linnaplaneerimise amet

Amet kavandab Tallinna linna jätkusuutlikku ja harmoonilist arengut, millega tagatakse inimestele hea elukvaliteet ning turvaline ja puhas elukeskkond. 

Loe rohkem
 
sample text

Munitsipaalpolitsei amet

Amet on pühendunud Tallinna turvalisusele ja igapäevasele avaliku korra tagamisele.  

Loe rohkem
sample text

Perekonnaseisuamet

Amet teeb perekonnaseisu- ja rahvastikutoiminguid ning osutab nendega seotud avalikke teenuseid.  

Loe rohkem
sample text

Sotsiaal -ja Tervishoiuamet

Amet korraldab sotsiaalhoolekannet ning linnaelanike haiguste ennetamise ja tervise edendamisega seotud tegevust.  

Loe rohkem
sample text

Transpordiamet

Amet suunab Tallinna linnatranspordi ja liikluskorralduse arengut ning tagab linnas sujuva, võimalikult kiire ja ohutu ning keskkonda vähimal määral kahjustava liikluse.  

Loe rohkem
 
sample text

Linnaosade valitsused

Linnaosade valitsused on linna ametiasutused, mis täidavad linnaosade haldusterritooriumitel neile Tallinna õigusaktide ja asutuse põhimäärusega pandud ülesandeid.  Tallinna linn on jaotatud 8 linnaosaks: Kesklinn, Põhja-Tallinn, Kristiine, Nõmme, Haabersti, Mustamäe, Pirita ja Lasnamäe. 

Loe rohkem