Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Praktika Tallinna linnaasutuses

Praktikale võtmist Tallinna linna ametiasutustes reguleerib Tallinna linna ametiasutuste praktika kord. Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased. 

 

Praktika sooritamiseks Tallinna linna ametiasutustes palume esitada:

  • Avalduse (.doc)
  • õppeasutuse praktika juhendi
  • akadeemiline õiendi
  • CV (soovi korral kasuta antud vormi)

Praktika taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt 1 kuu enne praktika soovitud algust vastava ametiasutuse kontaktisikule elektrooniliselt või postiga.

Tutvu Tallinna linna ametiasutuste ja linnaosavalitsustega.

Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul. Praktika sooritamise võimaluse üle otsustab konkreetne ametiasutus (täpsem info kodulehel).

 

Viimati muudetud 28.06.2022