Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tervisenõukogu

Tervisenõukogu

Karjamaa Põhikooli tervisenõukogu on kinnitatud Karjamaa Põhikooli direktori 06.12.2023 käskkirjaga nr 1-2/86

 

Tervisenõukogu liikmed:

 

1.1. Ljubov Beljajeva, direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal

1.2. Tatjana Kozlova, kooliõde

1.3. Svetlana Švedovitš, eesti keele õpetaja

1.4. Ilona Teino, loodusõpetuse õpetaja

1.5. Lilia Kožina, psühholoog

1.6. Tetiana Dzhersh, kehalise kasvatuse õpetaja

 

 

 

Kontakt: tel.(+372) 6 487 882, [email protected]

 

KARJAMAA PÕHIKOOLI TERVISENÕUKOGU TEGEVUSKAVA 2023/2024

 

 

Tervisenõukogu koosseis 2023/2024 õppeaasta

 

Aasta eesmärgid:

  1. Parandada õpilaste ja õpetajate tervist ja elukvaliteeti
  2. Koostada ning läbi viia tervisega seotud üritused
  3. Hoida silma peal kooli füüsilist ja vaimset tervist
  4. Aidata muuta kooli keskkond tervislikumaks
  5. Pakkuda võimalusi nii õpilastele kui õpetajatele osaleda erinevates tervisega seotud programmides ja projektides

 

  1. 1. Kehaline kasvatus

ÜRITUS

TOIMUMISE AEG

KLASS

VASTUTAJAD

Spordipäevad

20.09.2023, 04.12.2023, 06.02.2024, 22.04.2024

1.-9.

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetajad, klassijuhatajad

Tervisenädal

27.05 – 31.05.2024

1.-9.

Kehalise kasvatuse õpetajad, huvijuht, medõde, aineõpetajad, klassijuhatajad

Ujumine

November 2023 – aprill 2024

3., 4.

Klassijuhatajad

Uisutamine

Detsember 2023 – veebruar 2024

1.-9.

Kehalise kasvatuse õpetajad

Tallinna linnas  läbiviidavatest  spordiüritustest osavõtmine

Aasta jooksul

1.-9.

Kehalise kasvatuse õpetajad

Harjutused kätele ja kehale arvutiga töötamisel

Aprill 2024

1.-9.

arvutiõpetuse õpetajad

Kehakultuuri minutid

Aasta jooksul

1.-3.

Klassijuhatajad

Vabaduse väljaku teatejooks

Mai 2024

6.-9.

Klassijuhatajad

Liiklusmängud Stroomi rannas

Aprill 2024

1.-9.

Kehalise kasvatuse õpetajad

Stroomi ranna koristamine (Põhja Tallinna projekt)

Aprill 2024

8.

Klassijuhatajad

Matkad (näiteks Eesti terviseradadel)

 

 

Kehalise kasvatuse õpetajad

Lauatennise võitlused

Aasta jooksul

7.-9.

Huvijuht

Tantsu-, ja õuemängude vahetunnid

27.05 – 31.05.2024

1.-9.

Klassijuhatajad

Slackline’i ja madalseikluseraja paigutamine kooli hoovi

Aasta jooksul

 

https://www.slackline.ee/et

 

Osalemine programmis „Liikuma kutsuv kool“

Aasta jooksul

 

https://www.liikumakutsuvkool.ee/

 

 

  1. 2. Tervislik koolikeskkond

ÜRITUS

TOIMUMISE AEG

KLASS

VASTUTAJAD

Evakuatsiooni läbiviimine, töötajate instrueerimine

Sügis 2023

1.-9.

Kooli direktor

Korrapidamine korrusel ja sööklas

Aasta jooksul

 

Koolijuhtkond, õpetajad

KiVa. Projektid algkooli ja põhikooli õpilastele

Aasta jooksul

 

KiVa meeskonna liikmed, klassijuhatajad

„Ohutu suhtlemine internetis“

Jaanuar 2024

8.

Huvijuht

Meediapädevuse töötoad

09.01.2024

8.-9.

Huvijuht, klassijuhatajad, infojuht

„Anti-Bullying week“

13.11 – 17.11.2023

1.-9.

Huvijuht, infojuht, aineõpetajad, klassijuhatajad

Ainekabinettide ja riidehoiu kontroll

Jaanuar 2024

 

Koolijuhtkond

Söökla ja puhveti kontroll

 

 

Koolijuhtkond

Helkurite propageerimine

Talv 2023-2024

1.-9.

Klassijuhatajad

„Ettevaatust sõiduteel!“

Aasta jooksul

1.-3.

Klassijuhatajad

Käitumisreeglid loodusel, sõiduteel, veekogude ääres

Mai 2024

5.-7.

Klassijuhatajad

Varsti suvi. Käitumine väljapool kooli

Mai 2024

1.-3.

Klassijuhatajad

Lillede (puude) istutamine kooli territooriumil

Mai 2024

 

Majandusjuhataja, huvijuht

Lauamängude (nt Lego) tunnid

Aasta jooksul

PPR, 1.-3.

Kasvatajad, klassijuhatajad

Õuetunnid

Aasta jooksul

1.-9.

Aineõpetajad

Osalemine programmis „Roheline kool“

Mai 2024

7.-9.

https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

 

KEAT-laagris osalemine

 

 

https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/2/uldhariduskool/ii-kooliaste/keat

 

Loomaaia külastamine

Kevad 2024

6.-8.

Loodusõpetuse õpetajad

 

  1. 3. Füüsiline tervis

ÜRITUS

TOIMUMISE AEG

KLASS

VASTUTAJAD

Eesti Tervishoiu Muuseumi külastamine

Aasta jooksul

5.-9.

Klassijuhatajad, bioloogia õpetajad

Laste vaktsineerimine

Aasta jooksul

1.-9.

Medõde

Esmaabi osutamine

Esimene poolaasta

1.-9.

Medõde

Tervisekontroll

Aasta jooksul

1., 3., 7.

Medõde

Riskirühma kuuluvate või krooniliste haigustega laste tervisekontroll

Aasta jooksul

1.-9.

Medõde

Individuaalsed vestlused õpilaste vanematega järgmistel teemadel: Vaktsineerimine koolis, kroonilised haigused, füüsiline koormus ülekaalu korral, viirushaigused

Esimene poolaasta

1.-9.

Medõde

Vestlus teemal „Pedikuloos ehk täitõbi“

Esimene poolaasta

1.-6.

Medõde

Vestlus teemal „Suuhügieen“

Esimene poolaasta

7.

Medõde

Vestlus teemal „Hügieen“

Aasta jooksul

1.-3., 5.

Medõde

Vestlus teemal „Esmaabi õpetus“

Teine poolaasta

4.-9.

Medõde

Vestlus teemal „Laste ohutus suvevaheajal“

Teine poolaasta

1.-9.

Medõde

Vestlus teemal „Papilloomiviiruse vastu vaktsineerimine“, 12-aastastele tüdrukutele ning 12-16-aastastele poistele

Teine poolaasta

 

Medõde

Individuaalsed vestlused õpilaste ja nende vanematega tervise arendamisest

Teine poolaasta

 

Medõde

Loeng „Tervislik uni“

Aasta jooksul

1.-6.

Klassijuhatajad

„Minu päevarežiim – minu sõber ja abimees“

Märts 2024

1.-9.

Klassijuhatajad

Alkoholi ja suitsu kahjulik mõju

Jaanuar 2024

5.-9.

Klassijuhatajad

Loeng „HIV, AIDS“

 

8.-9.

Klassijuhatajad

AIDSi vastu võitlemise päev

Aasta jooksul

6.-9.

Bioloogia ja loodusõpetajad

Loeng „Tervislik toitumine“

Aasta jooksul

1.-6.

Klassijuhatajad

Toidu raiskamise ja prügi sorteerimise õpetused

Kevad 2024

1.-3.

Klassijuhatajad

Loengud uimastiennetamisest

Aasta jooksul

7.-9.

Psühholoog

 

  1. 4. Vaimne tervis

ÜRITUS

TOIMUMISE AEG

KLASS

VASTUTAJAD

Vaimse tervise päev Ukraina õpilastele

3.10 – 4.10.2023

 

Ukraina psühholoogid, huvijuht, aineõpetajad

„Clanbeat“

Aasta jooksul

7.-9.

Infojuht, klassijuhatajad

Nõustamine ja korrektsioonitöö õpilastega: õpilaste individuaalne psühhokorrektsiooni töö emotsionaalsete ja käitumise probleemidega

Aasta jooksul

4.-9.

Psühholoog

Peaasi.ee koolitused

 

 

https://peaasi.ee/

 

 

  1. 5. Tervisedendus personalile

ÜRITUS

TOIMUMISE AEG

VASTUTAJAD

Kollektiivsete tervist toetavate ürituste läbiviimine

Aasta jooksul

Kooli juhtkond

Õpetajate gripivastane vaktsineerimine

September 2023

Medõde

Tervisekontrolli läbimine

Aasta jooksul

Kooli töötajad

 

Viimati muudetud 18.12.2023