Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hoolekogu

Hoolekogu

Koolieelse lasteasutuse seadus §24

—  Lasteaia iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust linna huvidele.

—  Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

—  Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

—  Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Mida hoolekogu teeb?

—  Jälgib, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teeb sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga;

—  kuulab ära direktori aruande lasteaaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

—  annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

—  teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

—  osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba
ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni
töös;

—  otsustab lapse toidukulu päeva maksumuse ja teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linna volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 

Hoolekogu koosseis

2023-2024 õppeaasta

Rühm

Ees-ja perekonnanimi

1. Rukkilill

Olga Kisjeleva

2. Päevalill

Ljudmilla Suldina

3. Kakuke

Andres Männart

4. Pipi

Kerli Tamme

5. Pokud

Kerstin Aps

6. Sipsik

Margit Veenpere 

7. Lotte

Triin Kõrge

8. Muumid

Katrin Pärnpuu

9. Puhhid

Juna Ikonnikova

10. Lepatriinud

Birgit Viilukas

11. Jänkud Juna Ikonnikova

12. Naksitrallid

Maili Reinberg-Voitka

Linnaosa esindaja

Kaia Kask

L/A Kelluke õpetaja

Maris Laaneväli

 

 

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, [email protected]

Viimati muudetud 10.05.2024