Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiatasu Lasteaias Kelluke

Lasteaiatasu Lasteaias Kelluke

Kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Alates 1. jaanuarist 2024 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määr on järgmine:

  • vanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta on 100,04 eurot kuus;
  • vanemate poolt kaetava osa määr ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta on 109,88 eurot kuus.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus).

Alates 1. jaanuarist 2024 Tallinna linna elanikele koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra toetus on järgmine:

  • vanemate poolt kaetava osa toetuse määr ühe lapse kohta on 28,79 eurot kuus;
  • vanemate poolt kaetava osa toetuse määr ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta on 31,62 eurot kuus.

Toetust või vabastust saavad vanemad, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.

Peredele, kus laps ja tema vanem ei ole hiljemalt 31. detsembriks rahvastikuregistri järgselt Tallinna elanikud, kompensatsioon ei laiene. Sel juhul on kohatasu 2024. aastal 100,04 eurot tava- ja 109,88 eurot ujulaga lasteaias.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr


Toidukulu

Lasteaias Kelluke osutab toitlustusteenust Baltic Restaurants Estonia AS Daily kaubamärgi all.
Leping toitlustajaga on sõlmitud 3 aastaks. Toitu valmistatakse Kellukese Lasteaia köögis.

Toitlustustasu päevamaksumus:
Sõimerühma lapsel: 2,75 EUR/päev
Aiarühma lapsel: 4,02 EUR/päev
Sisaldab hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet.

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).


Alates 01.01.2023 on Tallinna linna eelarves ette nähtud sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Alates 01.01.2024 kehtestas Tallinna Linnavalitsus 06.12.2023 määrusega nr 31 alates 1.01.2024 linna toidukulu katmise piirmäärad sõimeealisele lapsele kuni 2.75 eur ning aiaealisele lapsele kuni 3,05 eur.

Kui lapse toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Lasteaia toetus on 0,01 senti päevas.

Lapse toidupäeva maksumus alates 01.01.2024 (hoolekogu 27.12.2023 protokoll nr 1-3/3), mis maksab lapsevanem, on järgmine:

Laps, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn:

  • sõimerühmades (1,5 - 3 aastased lapsed) - 0,00 eurot päevas
  • aiarühmades (3 - 7-aastased lapsed), sh liitrühmades - 0,96 eurot päevas
Laps, kes ei ole Tallinna linna elanikuks registreerunud:
  • sõimerühmades (1,5-3 aastased lapsed) – 2,74 eur päevas
  • aiarühmades (3-6 aastased lapsed), sh. liitrühmades – 4,01 eur päevas

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. 
Lapse toidukulu kaetakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu.

Kui laps tuleb lasteaeda pärast kella 9.00, siis palume EELNEVALT teavitada sellest rühmaõpetajaid, et saaksime panna teda toitlustamisele  (muidu jääb teie laps ilma lõunasöögist ja õhtuootest).

Lapsevanemate paremaks teenindamiseks on Tallinna linn muutunud arvete eest tasumise kodanikele senisest lihtsamaks. Aadressil https://iseteenindus.tallinn.ee saab maksta kõiki linna poolt esitatud arveid ja tellida ka SMS-teavitus. Keskkonda sisenemiseks on kodanikul vaja ID kaarti või ka siseneda läbi panga. Iga kodanik näeb ainult talle esitatud arveid ja saab nende eest samas kohas ka maksta.

 

 

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, [email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024