Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetöö info

Õppetöö info

LASTEAED KELLUKE PÕHIVÄÄRTUSED

 Hoolivus

 • Me hoolime igast lapsest ja töökaaslasest ning käitume kõigi suhtes hoolivalt.
 • Meie lasteaias on sõbralik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond.

Turvalisus

 • Meie lasteaia õpikeskkond on laste ja töötajate jaoks turvaline.
 • Peame oluliseks, et turvaline oleks nii füüsiline, vaimne kui ka emotsionaalne keskkond.
 • Oma igapäevase tegevusega ennetame võimalikke traumaohte.

Tervis

 • Väärtustame tervislikke eluviise, tervislikku toitumist ja füüsilist aktiivsust.
 • Looduse ja keskkonnasäästliku mõtteviisi ja tegutsemise kaudu tagame tervise.

Koostöö

 • Tegutseme ühiste eesmärkide nimel.
 • Oleme suhtlemisel avatud ja viisakad.
 • Loome koos huvigruppidega parima keskkonna.

 

Laste õpetamine ja arendamine toimub lasteasutuse õppekava alusel, lapse elu ja ümbrutsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu.

Õppe- ja kasvatustegevust viiakse läbi alljärgnevates valdkondades:

 • mina ja keskkond
 • keel ja kõne
 • matemaatika
 • kunst
 • muusika
 • liikumine

Õppe-ja kasvatustegevuse üldeesmärk on toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, seal hulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis  õppimiseks.

 

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, [email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024