Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Avalduste ja taotluste blanketid

Lasteaiakoha taotlemise otselink

Tallinna linna munitsipaallasteaeda saab kohta taotleda, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Saate esitada kuni kolm lasteasutuse valikut. Taotluses näete, mitmes on teie laps valitud lasteaedade nimekirjas. Samuti näete selle liikumist lasteaedade ootenimekirjades edaspidi.

Kui soovite lapsele lasteaia kohta kohe, saate valida nende lasteaedade seast, kus on vabu kohti. Lasteaedade kontaktid ja info vabadest kohtadest leiad kiiresti Haridusasutuste teatmikust.
Saate kinnitada või tagasi lükata lasteaedade kohapakkumisi. Juba esitatud taotlust on võimalik vajadusel muuta.
Lapsevanem peab tagama oma andmete õigsuse (sh. e-posti aadress). Kohapakkumised tulevad andmekogust elektrooniliselt ning vanema poolt esitatud e-posti aadressi(de)le.

Õed-vennad:

Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017 määruse alusel muudeti Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra“ § 7 lõiget 1, mis võimaldab vastuvõtmisel eelistada sama pere lapsi.
Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda lasteaiakoht pere teisele lapsele siis, kui sobivas/moodustatavas vanuserühmas on vaba koht ning lapsevanem on esitanud lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse lasteaiakoha saamiseks samas lasteasutuses, kus käib sama pere teine laps.
Seega saavad esimesed lasteaiakoha pakkumised ühe pere lapsed, kes on vastavas (ehk avatavasse rühma sobivas) vanuses. Eraldi järjekorda õdedele-vendadele ei moodustata, järjekord on ühtne taotluse esitamise järgi. Õdede-vendade avaldus asub siin.

Lapsevanemal on võimalik taotleda soodustusi, täpsemalt loe SIIT
Taotluse saab saata lasteaia e-postile digitaalselt allkirjastatult, posti teel või tuua see isiklikult lasteaia direktorile. 

Kui laps soovib meie lasteaiast lahkuda esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse hiljemalt kaks nädalat enne lapse soovitud lahkumise kuupäeva.  

Kõiki taotlusi ja avaldusi saab esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile direktor@kelmikyla.ee 

 

Viimati muudetud 17.09.2022