Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kelmiküla lasteaia töökorraldus

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00 kuni 19.00. Muudatustest rühmade lahtiolekuaja kohta teavitatakse lapsevanemaid eelnevalt kirjalikult rühma stendil, lasteaia kodulehel ja e-posti vahendusel.

Uusaastale (1. jaanuar), Eesti Vabariigi aastapäevale (24. veebruar), Võidupühale (23. juuni)  ja jõululaupäevale (24. detsember) vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

Lasteaia suvise kollektiivpuhkuse aeg teatatakse lapsevanematele jaanuaris. Kollektiivpuhkuse ajal võimaldam
 
takse lastele lapsevanemate sooviavalduse alusel lasteaiakoht asenduslasteaias. Vastav avaldus esitatakse direktorile kokkuleppelisel ajal (juunikuus).

Suveperioodil ja jõulupühade ajal ühendatakse vajadusel laste rühmad seoses laste puhkustega ning tavapärasest vähesema kohalkäimisega.

Viimati muudetud 23.06.2022