Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korruptsiooni ennetamine


Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab lasteaia direktor Riina Läll
Kontaktandmed: 
e-post: direktor@kelmikyla.ee  
telefon: 6646070

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund, on kinnitatud asutuse direktori käskkirjaga
Vastutavad ametikohad ostumenetlusega tegelemisel on kinnitatud käskkirjaga

Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278 kinnitatud juhendist

Kõikidel tööleasuvatel ametiisikutel on kohustus läbida korruptsioonivastase seaduse veebikoolitus (asub  SIIN  ) ning korruptsiooni ennetamise e-õppe kursus „Korruptsiooni ja huvide  konflikti vältimine avalikus sektoris“.

Rohkem infot: Veebikoolitused 

Viimati muudetud 20.09.2023