Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiatasu Kelmiküla lasteaias

Lasteaiatasu Kelmiküla lasteaias

Toitlustustasu

Toiduraha maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.
Toidupäeva maksumus on alates 01.02.2024 kõikides rühmades 3,05 € päevas.

Alates 01.01.2024 on Tallinna Linnavalitsuse 06.12.2023 määruse nr 31 alusel Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva ja sõimerühmaealise (sh. mängu- ja arendustoa ringis) käiva lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,75 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 3,05 eurot päevas.
Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem.
Erandjuhul vabastatakse vanem üheks õppeaastaks toidukulu tasumisest täies ulatuses.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusele saavad vanemad 1. jaanuarist 2023 toetust või hüvitist juhul, kui nii vanema kui ka lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse või hüvitise saamise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn. Määrus puudutab ka eralasteaedasid ja -hoide.

Osalustasu

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 

  • Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. 
  • Osalustasu ei maksta perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud
  • Osalustasu ei maksta perioodi eest, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu on lasteaed või lapse rühm suletud.

Vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja 27.12.2023 käskkirjale nr HA-4/118 on alates 01.01.2024 osalustasu suurus 100,04 € kalendrikuus.  
Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2024 endselt 71,25 eurot (ehk kohatasu 100,04 eurot – Tallinna elaniku toetus 28,79 eurot = 71,25 eurot). 

Lapsevanem hinnatõusu toetuseks eraldi taotlust esitama ei pea, vaid tingimustele vastavust kontrollib Tallinna haridusamet automaatselt. 

Lasteaia "Mängu- ja arendustoa" ringis käivatele Tallinna lastele kehtivad järgmised hinnad:
2 päeva nädalas - kuutasu 56 €
3 päeva nädalas - kuutasu 61 €
5 päeva nädalas - kuutasu 72 €

Arvest veel...

Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest 
Lapsevanem saab arve e-posti aadressile
Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks
Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi!  
Soovitame sõlmida arve tasumiseks püsimakselepingu. 
Küsimuste korral pöörduge direktori poole

 

Viimati muudetud 26.01.2024