Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lastehoid

Hea lapsevanem!
Kelmiküla Lasteaia tegevuse toetuseks asutatud Sihtasutus Kelmiküla Lapsed pakub alates 2011 septembrist Tallinna Kelmiküla Lasteaia ruumides lastehoiuteenust.

SA Kelmiküla Lapsed oma kodulehekülg asub siin: www.kelmikylalapsed.ee
SA Kelmiküla Lapsed omab Harju Maavalitsuse poolt väljaantud tegevusluba lastehoiuteenuse osutamiseks.

Kellele on see mõeldud?
- eelkõige (meie lasteaia järjekorras olevatele) 1,5-3 aastastele lastele, kes pole veel Tallinna Kelmiküla Lasteaias (või mõnes teises munitsipaallasteaias) kohta saanud.
- neile vanematele, kes hindavad lastehoiuteenuse sisu ja kvaliteeti (sh. õppetööd)

Mis see maksab? 
Hinnakiri alates 01.08.2019.
Alates 1.01.2021 on Tallinna linna lastehoiu hüvitise määraks 196€ ühes kalendrikuus. 

Kasutatavate päevade arv nädalas kell 8.00-18.00
(sellest tagastatakse linna osa -196 €)
kell 8.00-18.00
lõplik hind lapsevanemale
10% soodustus
(sellest tagastatakse linna osa -196 €)
10% soodustus
lõplik hind lapsevanemale
2 päeva 370 174 333 137
3 päeva 410 214 369 173
4 päeva 450 254 405 209
5 päeva 490 294 441 245


10% soodustust pakume:

Lapsehoiuga harjumise esimesel kuul
Kui pere vanem(ad) laps(ed) on varasemalt käinud Tallinna Kelmiküla Lastehoius
Kui pere vanem(ad) laps(ed) käivad Tallinna Kelmiküla Lasteaias
Kui korraga liitub ühest perest lastehoiuga rohkem kui üks laps

Mis on meie eelised? 
- sisuliselt on tegu oma lasteaia sõimerühmaga, aga kõikide lasteaedade järjekorrad säilivad
- lapsega tegeleb korraga kaks (kuni neli) kvalifitseeritud lasteaiaõpetajat, lisaks abipersonal
- hinna sees on muusika- ja liikumistegevused (saalis, 2 korda nädalas)
- hinna sees on õppetöö 2-3 aastaste (Tallinna Kelmiküla Lasteaia) õppekava alusel
- hinna sees on õppematerjalid
- hinna sees on toitlustamine  (3 korda päevas)
- toit valmistatakse oma maja köögis, mis on saanud tunnustuse "Parima toitlustamisega koolieelne lasteasutus"
- kahe nädala menüü on üleval lasteaia kodulehel 
- toiduvalmistamiseks kasutatakse rohkesti mahe toiduaineid, mis lähtuvad ka terviseedenduslikust printsiibist
- lastehoiu lapsed kasutavad lasteaia õueala eraldi kellaajal
- täiendava lisatasu eest on võimalik osaleda lasteaeda külastavate teatrite etendustel (saalis)

Kuidas registreeruda?
Soovi korral täida vastav registreerumisvorm. Sellele saad vajutades SIIA

NB! Koht lastehoius ei anna Teie lapsele eeliseid Tallinna Kelmiküla Lasteaia järjekorras.
Küsi julgelt lisa :)
Võite helistada ka lastehoiu lauatelefonile: 664 6076 või mobiiltelefonile 58871621

Vajadusel saate täiendavat infot telefonil:

SA Kelmiküla Lapsed juhatuse liige Kristel Trutsi
Telefon: 520 7846

SA Kelmiküla Lapsed juhatuse liige Ave Laas
Telefon: 504 5943

Või kirjutage meile:
 
info@kelmikylalapsed.ee

Viimati muudetud 01.02.2021