Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Missioon, visioon, väärtused

Missioon

Väikesele suunajaks, suurele toetajaks

Visioon

Hooandja iseseisva ja õnneliku maailmakodaniku kujunemisel, parim partner uute ideede teostamisel

Moto

Ajast ees!

Meie väärtused

koostöövalmidus         lapsevanematega, personaliga, huvigruppidega, lastega
eesmärgikindlus           väärtustada ja toetada laste arengut parima tuleviku nimel
lapsekesksus                kõik tegevused lähtuvad lapsest ja tema heaolust
motiveeritus                 lapsel huvi õppida, õpetajal õpetada
individuaalsus                igaüks on väärtus omaette, erinevus rikastab
kannatlikkus                 kõik tegevused võtavad aega, piisavalt aega arenemiseks
Ü üksmeelsus                  läbi koostöö ja erinevate arvamuste jõuda ühisele otsusele
leidlikkus                       loovus, ideederohkus, uuenduslikkus
avatus                           uutele ideedele, juhtimisele, ettepanekutele

Viimati muudetud 31.08.2020