Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

Tallinna Kelmiküla Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Tallinna Kelmiküla Lasteaia õppekava, mis on koostatud lähtuvalt lasteasutuse riiklikust õppekavast. Rühmade aasta tegevuskava koostatakse üheks õppeaastaks vastavalt lasteasutuse õppekavale, -aasta tegevuskavale ning lasteaia arengukavale. Rühmad kasutavad projektõppe meetodit, mis põhineb laste huvil.  Õppetöö ja üritused planeeritakse detailsemalt aasta tegevuskava alusel.  Kasutusel võib olla mitmeid planeerimise ja analüüsimise vorme (nädala- või kuuplaanid ja projektõppe plaan).  Lapsevanemad saavad nendega tutvuda Eliis.ee kaudu.

Õpetajal on õigus vastavalt vajadusele teha muudatusi oma rühma kavandatud õppetegevuste plaanis. Rühmades on üldine õppe- ja kasvatustegevuste algusaeg 9.30, kuid õppetegevused ei pea toimuma kindlatel aegadel (v.a muusika- ja liikumistegevused), vaid õpetajal on õigus otsustada, millal on kõige sobivam hetke plaanitud õppetegevuste läbiviimiseks, lähtudes laste huvist ja valmisolekust ning lõimides erinevaid tegevusi ja valdkondi omavahel. Õppetegevust võib läbi viia ka õues, metsas, rannas vm. Lapsed viibivad õues iga päev, vastavalt aastaajale 1-3 korda päevas!

Läbiviidud õppetegevuste kohta teevad kõik õpetajad analüüsi rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevikusse, mis asub https://www.eliis.ee/

Õppetegevuse korraldus suvel ja jõulude ajal

Lasteaias ei toimu aktiivset õppetöö planeerimist (ei koostata õppeplaane) suveperioodil (juuni-august) ja jõulude ajal (alates koolivaheaja algusest detsembris kuni koolivaheaja lõpuni jaanuari alguses). Nendel perioodidel pööratakse rohkem tähelepanu mängule ja individuaalsele tööle lastega, õpitu kordamisele ning viibimisele õues.

Viimati muudetud 06.07.2023