Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Personali tegevus

Igal teisipäeval toimub õpetajate nõupidamine algusega 13.15-14.30, seejärel rühmameeskondade (õpetajad ja õpetaja abi) igakuised vestlused direktori ja psühholoogiga

jaanuar 2023
02.01 kell 12.00-14.00 Tallinna Mürakaru Lasteaia juhtkonna kogemuspäev Kelmikülas
04.01 kell 11.00-12.00 Teema-aasta "Keel ja kultuur" töögrupi kohtumine (MS Teams)
kell 13.00-15.00 Põhja-Tallinna lasteaiajuhtide piirkondlik kohtumine Kelmiküla Lasteaias
05.01 kell 14.00 Linna infotund "Töötasustamise põhimõtted"
10.01 kell 12.00-13.30 Uue arengukava mudeli väljatöötamise töögrupi kohtumine Haridusametis
12.01 kell 11.00-12.00 Teema-aasta "Keel ja kultuur" töögrupi kohtumine (MS Teams)
kell 15.00-16.30 TAHJÜ juhatuse ja Haridusameti kohtumine
24.01 kell 13.00-15.00 õpetajate nõupidamine, Pelgulinna Gümnaasiumi külastamine, kogemusõpe

veebruar 2023

Viimati muudetud 08.01.2023