Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Seadused ja määrused

Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine annab teada, kuidas kehtestatakse lasteaia osalustasu suurus

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord selgitab, kuidas ja millal rühmad komplekteeritakse, kuidas vanem sellest teada saab ja mida tegema peab. Samuti teavitatakse vanemat, millistel juhtudel laps lasteaiast välja arvatakse

Tallinna Haridusamet annab infot Tallinna lasteaedadest ja koolidest, huvitavatest haridusvaldkonna uudistest, seadustest jt.

Koolieelse lasteasutuse seadus

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord on abiks neile vanematele, kelle laps pole kooliks valmis ja on jooksva aasta 30. septembriks saanud 7-aastaseks
Koolikohustuse täitmise aja edasilükkamine ehk koolipikendus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded


Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord

Täiskasvanute koolituse seadus

Õpetajate koolituse raamnõuded

Õppe- ja kasvatustegevuste alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja täitmine

Töölepingu seadus

Õpetaja kutsestandard - tase 6

    Viimati muudetud 18.12.2020