Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tere tulemast Kelmiküla lasteaeda!

Oled alati oodatud!

      

 

Kelmiküla lasteaias töötavad neli aiarühma. Lasteaia töökeel on eesti keel.
Lisaks on avatud SA Kelmiküla Lapsed - lastehoid 1,5-3 aastastele lastele

Kui vajad kiiret infot, millistes lasteaedades on vabad kohad või soovid oma lapse lasteaedadesse järjekorda panna, saad infot Tallinna haridusasutuste teatmikust.

Kelmiküla lasteaia üldtutvustus

Tallinna Kelmiküla Lasteaed alustas tööd 1.10.2007 aadressil Tehnika tn 23 (Põhja-Tallinna linnaosa) 4-rühmalise lasteaiana. Kuni aastani 2007 tegutsesid endises lasteaiahoones mitmed ettevõtted, bürood ja Tallinna Haridusameti haldusosakond.
2022-2023 õppeaastal töötab lasteaias neli eesti õppekeelega aiarühma:

I rühm         Naerulinnud     3-4 aastased
II rühm        Naljaninad        4-5 aastased        
III rühm       Rõõmurullid     5-6 aastased
IV rühm      Särasilmad       6-7 aastased

Lasteaial on oma heakorrastatud ning haljastatud õueala, loodud kaasaegsed mängu- ja liikumisvõimalused lastele. Lasteaia lähedal asuvad mitmed pargid: Falgi-, Schnelli- ja Hirvepark. Meeldiva jalutuskäigu kaugusele jääb Vanalinn. Mõne bussipeatuse kaugusele jääb Stroomi rand – kõik need paigad loovad soodsad võimalused laste-, personali- ja lapsevanemate ühisürituste, sportlike- ja pereürituste läbiviimiseks. Peale igapäevase õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise on lasteaias hinnatud mitmekülgne huvitegevus, traditsiooniliste ürituste ja õppekäikude läbiviimine, teatrietendused, peod ja ühisüritused lapsevanematega.
Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on riiklik alushariduse raamõppekava ja Tallinna Kelmiküla Lasteaia õppekava. Lasteaiale on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tähtajatu koolitusluba 4905HTM.

Tallinna Kelmiküla Lasteaial on ühised väärtused, missioon ja visioon, mis on töötajate ja huvigruppide poolt omaks võetud ning mõistetud ning nende elluviimine väljendub lasteaia kõikides tegevustes.

Lasteaia võtmetegevused on terviseedendus, parim kasvukeskkond, parim toitlustamine, laste õpihimu toetamine, turvalisus ning koostöö personali ja huvigruppidega.

Lasteaeda iseloomustab avatud juhtimine, mis kaasab kõiki asutuses tegutsevaid töögruppe, lasteaia hoolekogu ja huvigruppe. Suurt tähelepanu pöörame partnersuhete loomisele teiste haridusasutustega sh kogemuste vahetamine ja õppimine parimatelt.

Viimati muudetud 17.09.2022