Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tere tulemast Kelmiküla lasteaeda!

Tere tulemast Kelmiküla lasteaeda!

Oled alati oodatud!

      

Kui vajad kiiret infot, millistes Tallinna lasteaedades on vabad kohad või soovid oma lapse lasteaedadesse järjekorda panna, saad infot Tallinna haridusasutuste teatmikust.

Kelmiküla lasteaia üldtutvustus

Tallinna Kelmiküla Lasteaed alustas tööd 1.10.2007 aadressil Tehnika tn 23 (Põhja-Tallinna linnaosa) 4-rühmalise lasteaiana. Kuni aastani 2007 tegutsesid endises lasteaiahoones mitmed ettevõtted, bürood ja Tallinna Haridusameti haldusosakond.
2023-2024 õppeaastal töötab lasteaias neli eesti õppekeelega aiarühma:

I rühm         Särasilmad      3-4 aastased
II rühm        Naerulinnud    4-5 aastased        
III rühm       Naljaninad       5-6 aastased
IV rühm       Rõõmurullid    6-7 aastased

Tallinna Kelmiküla Lasteaia ruumides pakub alates 2011 septembrist  lastehoiuteenust SA Kelmiküla Lapsed. See on  eralastehoid ja mõeldud 1,5-3 aastastele lastele.
SA Kelmiküla Lapsed oma kodulehekülg asub siin: www.kelmikylalapsed.ee
SA Kelmiküla Lapsed omab Harju Maavalitsuse poolt väljaantud tegevusluba lastehoiuteenuse osutamiseks. Lastehoid ei ole osa Tallinna Kelmiküla Lasteaiast, kuid teeme omavahel tihedat koostööd. 

Tallinna Kelmiküla Lasteaial on oma heakorrastatud ning haljastatud õueala, loodud kaasaegsed mängu- ja liikumisvõimalused lastele. Lasteaia lähedal asuvad mitmed pargid: Falgi-, Schnelli- ja Hirvepark. Meeldiva jalutuskäigu kaugusele jääb Vanalinn. Mõne bussipeatuse kaugusele jääb Stroomi rand – kõik need paigad loovad soodsad võimalused laste-, personali- ja lapsevanemate ühisürituste, sportlike- ja pereürituste läbiviimiseks. Peale igapäevase õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise on lasteaias hinnatud mitmekülgne huvitegevus, traditsiooniliste ürituste ja õppekäikude läbiviimine, teatrietendused, peod ja ühisüritused lapsevanematega.
Tallinna Kelmiküla Lasteaed tegutseb 20.06.2007 välja antud põhimääruse nr. 63 alusel. Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on riiklik alushariduse raamõppekava ja Tallinna Kelmiküla Lasteaia õppekava. Lasteaiale on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tähtajatu koolitusluba 4905HTM. Lasteaia dokumendid on leitavad Tallinna ametiasutuste dokumendiregistrist 

Tallinna Kelmiküla Lasteaial on ühised väärtused, missioon ja visioon, mis on töötajate ja huvigruppide poolt omaks võetud ning mõistetud ning nende elluviimine väljendub lasteaia kõikides tegevustes.

Lasteaia võtmetegevused on terviseedendus, parim kasvukeskkond, parim toitlustamine, laste õpihimu toetamine, turvalisus ning koostöö personali ja huvigruppidega.

Lasteaeda iseloomustab avatud juhtimine, mis kaasab kõiki asutuses tegutsevaid töögruppe, lasteaia hoolekogu ja huvigruppe. Suurt tähelepanu pöörame partnersuhete loomisele teiste haridusasutustega sh kogemuste vahetamine ja õppimine parimatelt.

Viimati muudetud 27.01.2024