Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kelmiküla lasteaia Suveseminar 2022

Aastatepikkuseks traditsiooniks Kelmiküla lasteaias on kollektiivi suveseminar, kus vaadatakse tagasi möödunud aastale ning tehakse plaane järgnevaks. Sellel aastal seadsime 27. juuni varahommikul sammud lennujaama, et ühiselt Saaremaale seminari pidama minna.

Maandunud Kuressaares, viisime oma kohvrid ööbimispaika ning võtsime ette käigu Tuulte Roosi lasteaeda. Lasteaia õppealajuhataja Tiina tervitas meid rõõmsalt ning tegi ringkäigu majas ja hoovis. Saime palju häid ideid ja mõtteid, mida isegi rakendada. Täname sooja vastuvõtu eest ning ootame endalegi külla!
Päeva teises pooles kogunesime hotelli seminariruumis, et vaadata tagasi möödunud õppeaastale. Kõik rühmad andsid esitluse kaudu ülevaate õnnestumistest, arengukohtadest, vanematega läbiviidud arenguvestluste kokkuvõtetest, projektõppe ja muu õppe- ning kasvatustöö plussidest/miinustest, uueks õppeaastaks seatud eesmärkidest. Tagasivaate ja analüüsi tegid ka muusikaõpetaja Fred, liikumisõpetaja Siim psühholoog Karmen ning direktor Riina.
Teisel päeval oli rõhk töögruppidel. Teemadeks väärtuskasvatus, sisehindamine, arengukava, uus laps tuli, töötaja käitumuslikud kompetentsid, lapsest lähtuv kasvatustöö.  Kõik said erinevates gruppides arutada teemasid, mis aitavad kaasa lasteaia kui terviku ning meie kõigi isiklikule arengule, jagada ideid ja mõtteid, mida ja kuidas uueks õppeaastaks planeerida. Head mõtted said kirja pandud ning kolmanda päeva hommikul andsid töögruppide juhid nendest ülevaate.
28. juuni õhtul külastasime veel Kuressaare Pargi lasteaeda, kus armsad direktor ja õppejuht meile uksed avasid. Taaskord saime kinnitust sellele, et teistes lasteaedades käies, saab nii mõnegi vahva või praktlilise idee kõrva taha panna. Aitäh, et meile maja ja eluolu näitasite ning Kelmiküla ootab meiegi majaga tutvuma!
Viimasel päeva hommikul kogunesime, et seminarist kokkuvõtted teha ning mõningad õppeaasta olulisemad plaanid paika panna.
Kuigi ilm oli palav, vahepeal isegi peadpööritavalt palav, saime tänu sellele töö kõrvalt ka suvist Kuressaaret nautida. Mõnusast õhtusöögist vabas õhus kuni supluseni soojas merevees.

Seminar andis kõigile kaasa motivatsiooni ja super emotsiooni uuest õppeaastast uue hooga alustada, sest sellise imelise kollektiiviga nagu meil, on see ainult rõõm!

suveseminar2022.jpg