Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Liiklusvanker Ristiku Põhikoolilt Kelmiküla Lasteaiale

Tallinna Kelmiküla Lasteaed osaleb Transpordiameti koostööprojektis "Liiklusvanker". Selle raames jõudis 2022. aasta oktoobrikuus meieni Ristiku Põhikooli 7. klassi poiste poolt valmistatud vahva liiklusvanker.

"Liiklusvanker" on liiklusõpet toetav koostööprojekt lasteaedadele, mis toetab jalakäijana ohutult liiklemise ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõitmise oskuste kujundamist. Õppevahendit kasutades saab lastele tutvustada mõningaid neile olulisi liiklusmärke, luua läbimängimiseks erinevaid liiklussituatsioone ning kujundada lasteaia õuealal näiteks väike ajutine liikluslinnak, kus lapsed saavad harjutada liikluses toime tulemist, sh õigeid käitumisharjumusi tänaval, fooritulede tähendusi ning tee ületamist nii foori kui ülekäiguraja abil jne. Lisaks saab õppevahendi erinevate elementide abil luua võimalusi lastele tõuke- või jalgrattal praktiliste sõiduoskuste harjutamiseks. (Info pärineb liikluskasvatus.ee  leheküljelt)

Meie lasteaia Liiklusvankri valmimisele aitasid kaasa Ristiku Põhikooli 7. klassi poisid & nende õpetaja Jürgo Nooni nobedad näpud, Transpordiamet ning Kohila Vineer, kust tuli materjal vankri valmistamiseks. Oleme väga tänulikud, et saime sellise vahva õppevahendi näol oma lasteaiale täiendust. 
Tänukummardus kõigile asjaosalistele! 

Nüüd ei ole muud, kui vanker töösse rakendada ja liiklusalaseid teadmisi täiendama! 
liiklusvanker1.jpg
liiklusvanker4.jpg

liilusvanker3.jpg