Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Aia planeerimine


Õpitoas antakse kõige tähtsamad nõuanded ja algteadmised, mis on vajalikud aia loomisel. Aeda luues ja taimi kasvatades on oluline kohe algul läbi mõelda, kas pind on väike, ruum piiratud, kas tahetakse rajada köögiviljaaeda või istutada marjapõõsaid ja -puid, kas tahetakse kasvatada taimi kastides maapinnast eraldatuna või peenras. Harjutusena mõeldakse milliseid taimi aias kasutada ja koos tehakse peenraplaan. Räägitakse taimede ettekasvatusest, kastmisviisidest, kahjuritõrjest, komposteerimise vajalikkusest.

Õpituba koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

Teoreetilises osa käsitletakse järgmisi teemasid:
- erinevad aiaplaneeringud
- taimevalik ja -kasvatus
- mulla lõimise analüüs lihtmeetodil ja valik
- kastmise, kahjuritõrje ja komposteerimise looduspärased viisid.

Praktilises osas saab iga osaline luua aiaplaani. Praktilise osa tulemusel oskab osaline:
- analüüsida ja planeerida oma taimekasvatuse vajadusi ja võimalusi
- luua lihtsat aiaplaani

Õpituba juhendab Heli Molok. Heli Molok on Tallinna Kopli Ametikooli aianduse eriala kutseõpetaja, põllumajanduseteaduse magister aianduse erialal.

Ühel päeval toimub kaks õpituba, varasem on suunatud Tallinna asutuste töötajatele ning teine on kõikidele huvilistele avatud õpituba:

Aeg:
23. oktoober 2020 kell 16-18 Tallinna munitsipaalasutuste töötajatele
(nt lasteaiad, koolid, linnamuuseumid, noorte- ja huvikeskused, hoolekandeasutused jm)
Koht: 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kännu 67 (ruum 232)
Registreeri õpituppa SIIT!

23. oktoober 2020 kell 18-20 Tallinna elanikele
(mh kogukonnaaedades osalejad jt huvilised)
Koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kännu 67 (ruum 233)
Registreeri õpituppa SIIT!

Kooli siseruumides on kaitsemaski kandmine ja käte desinfitseerimine kohustuslik!
Lisainfo ja küsimused: Marina Laidla, tel 513 5779, marina.laidla@tallinnlv.ee

Viimati muudetud 24.09.2020