Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Biojäätmed

Alates 1. aprillist 2023 tuleb biojäätmeid hakata koguma liigiti eraldi mahutisse kõigil kinnistutel sõltumata korterite arvust või kinnistu sihtotstarbest.   
Erandina saavad mahuti kohustuses vabastusi taotleda üksikelamu, paarismaja, ridaelamuboksi ja kuni kahe korteriga elamuga kinnistud, kes kompostivad oma köögi- ja sööklajäätmed kohapeal kinnises kompostris (igast küljest kinnine kast, mis sobib aasta ringseks kasutamiseks) ning saavad kompostimiseks nõusoleku oma linnaosavalitsuselt.

Nõusolekuid kompostimiseks hetkel veel taotleda ei saa, sest uus jäätmehoolduseeskiri ei ole veel vastu võetud! Taotlusi saab esitada linnaosavalitsusele peale uue jäätmehoolduseeskirja kehtima hakkamist (eeldatavasti märtsist) jäätmevaldajate registri iseteenindusportaali kaudu. Kui Tallinna jäätmevaldajate registrit ei ole võimalik kasutada, siis tuleb esitada allkirjastatud taotlus koos kasutatava kompostri fotoga linnaosa valitsusele. 


Biojäätmete liigiti kogumise edendamiseks annab Tallinna linn taotluste alusel kasutusse kogumismahuteid üksikelamu, paarismaja, ridaelamu boksi või kahe korteriga elamu elanikele. Taotle mahuti siit.
Iga kogumismahutiga saab soovi korral tasuta kaasa ka 7-liitrise biojäätmete kogumisnõu kodukööki. 
Loe rohkem.  

biojäätmete mahuti (1).jpg

Olmejäätmete alla kuuluvad biojäätmed võib üldisemas plaanis liigitada kaheks:

 • Köögi- ja sööklajäätmed (jäätmekood 20 01 08) – kodumajapidamises, büroos, jaemüügikohas, hulgimüügiettevõttes ja toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed; toiduainetööstuses tekkinud jäätmed, mis on oma koostise ja olemuse poolest samalaadsed kodumajapidamistes tekkinud biojäätmetele;
 • Aia- ja haljastujäätmed (jäätmekood 20 02 01) – aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed nagu rohi, lehed, peened oksad jms.

Biojäätmed tuleb muudest jäätmetest koguda eraldi!
Seda eelkõige sellepärast, et biolagunevaid jäätmeid on võimalik taaskasutada (näiteks valmistada komposti ja biogaasi).


Biojäätmete kogumine ja töötlemine

Tallinna jäätmehoolduseeskiri kohustab paigutama kogumismahuti biojäätmete jaoks:

 • kõigis elamutes, kus on vähemalt 10 korterit (väljaarvatud korraldatud jäätmeveoga vanalinna piirkonnas);
 • vähem kui 10 korteriga elamumaa sihtotstarbega kinnistul ja korraldatud jäätmeveo vanalinna piirkonnas ei pea olema biolagunevate jäätmete mahutit juhul, kui kinnistul on segaolmejäätmete mahuti ja seda tühjendatakse vähemalt üks kord nädalas. Üksikelamu kinnistul ei pea olema biolagunevate jäätmete mahutit juhul, kui biolagunevad aia- ja haljastujäätmed kogutakse liigiti ning kompostitakse eeskirja § 14 kohaselt samal kinnistul.;
 • asutustes-ettevõtetes, kus biojäätmeid tekib nädalas enam kui 20 kg või kui kinnistul tegutseb toitlustusettevõte, sh restoran ja muu samalaadne toiduteenust pakkuv ettevõtja, milles on vähemalt 25 istekohta või lasteaed, kool või haigla, milles on vähemalt 112 kohta. Tutvu biojäätmete kogumise juhendmaterjaliga toitlustus- ja majutusettevõtetele 

biojaatmed

Biojäätmete mahutisse sobib visata:
 • toidujäätmed, näiteks liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad (sh koorismijäägid), leib, sai, poolfabrikaadid, pagaritooted ja kondiitritooted, juust, või ja margariin ning muud tahked toidujäätmed;
 • majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid;
 • toataimed ja lõikelilled;
 • teekotid juhul, kui tegemist on 100% biolagunevate materjalidega.
Biojäätmeid tohib pakendada üksnes paberist või muust biolagunevast materjalist kotti. 

Tutvu lähemalt biojäätmete liigiti kogumise juhendiga 
 • Biojäätmete kogumismahuteid tuleb tühjendada vähemalt kord nädalas.
 • Biojäätmete mahutisse ei tohi panna kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid, sh tohib biojäätmeid pakendada üksnes paberist või muust biolagunevast materjalist kotti. Kogumismahuti määrdumise vältimiseks on võimalik vedajalt tellida biolagunevast materjalist vooderduskott, mis paigaldatakse pärast igat tühjendamiskorda.

Biojäätmetest valmistatud kompost

Toidujäätmeid ning aia- ja haljastujäätmeid võib elamumaal vajaliku ruumi olemasolul ka kompostida. Nii säästate jäätmeveokulusid ning lisaks valmib kompost, mida saab kasutada aias väetisena. biolagunevadaiajaatmed.png

Toidujäätmeid võib kohapeal kompostida üksnes kinnises kahjurite eest kaitstud kompostris. 
Aia-ja haljastusjäätmeid (niidetud muru, puulehed, oksad jms) on lubatud kompostida lahtiselt aunades. Kompostimisnõu ja -aun peavab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel ja ehitisest 4 m kaugusel kui naaberkinnistute või -ehitiste omanikud ei lepi kokku teisiti.

Tallinnast kokku kogutud biojäätmetest valmistatud komposti on võimalik osta Pärnamäe jäätmejaamast, kus sertifitseeritud kompost on müügil hinnaga 7,20 EUR/m3. Komposti soovijal palume ühendust võtta e-maili teel info@jaatmejaam.ee. Ühtlasi saab Tallinnas valmistatud komposti osta Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-ilt (loe lähemalt SIIT). 

Kui biojäätmed visatakse segaolmejäätmete hulka, on sellel kolm võimalikku negatiivset mõju:

 • biolagunevat materjali ei kasutata maksimaalselt ressursina ära;
 • biojäätmed võivad muuta jäätmematerjali raskemini töödeldavaks või vähendada jäätmematerjali kütteväärtust (väheneb põletusseadmete efektiivsus);
 • kui biojäätmed jõuavad jäätmekäitleja pingutustest hoolimata prügimäele, põhjustab see prügilagaasi ja nõrgvee teket.

Liigiti kogutud biojäätmed tuleb vedada kompostimiseks nõuetekohasele kompostimisväljakule, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusesse, muusse sellekohase jäätmeloaga jäätmekäitluskohta või kompostida eeskirja nõuete järgi kohapeal. 

Tutvu lähemalt kompostimise õppevideoga

 


Aia-ja haljastusjäätmed oksad.png

Aia- ja haljastusjäätmed, nagu oksad, lehed jms. biolagunevad jäätmed saab linnaelanik ise kompostida või üle anda jäätmejaamade operaatoritele kompostimiseks eriväljakutel tsentraliseeritult. Jäätmejaamad võtavad ühelt toojalt päevas tasuta vastu kuni kuus 100-liitrilist kotitäit aia- ja haljastujäätmeid.

Linnaosad korraldavad lehtede äraveo kampaaniat sügiseti, Nõmme linnaosa tavapäraselt kevadeti. Informatsiooni leiad linnaosalehest, linnaosa veebikanalist või spetsiaalselt teemaveebilehelt


Toidujäätmed, toidujäätmete tekke vältimine, sh toidu annetamine

Toidu annetamise ja annetuste vastuvõtmisega tegeleb Toidupank. Toidupangale on kõige mugavam toitu annetada annetusautomaatidesse, mis asuvad erinevates toidupoodides üle Eesti kassade või infoleti juures. 

Toidu annetamisel ja ümberjagamisel tuleb nii annetajatel kui ka heategevusasutustel ja organisatsioonidel tagada toidu ohutus. Loe rohkem Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

Toiduohutus annetamisel juhend 

Teenuse kirjeldus: biojäätmed

Viimati muudetud 06.02.2023