Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ehitusjäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel.

Tallinna jäätmehoolduseeskiri peatükk 3 sätestab nõuded ehitusjäätmete ning ehitus- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete käitlemiseks.

ehituslammutus.pngARENDAJALE / PROJEKTEERIJALE

OMANIKULE / EHITAJALE

Jäätmevaldajal on otstarbekas (ka majanduslikult) koguda ehitusjäätmed liigiti nende tekkekohal. Eraldi tuleb koguda:

 puit  immutatud ja immutamata puit eraldi
 plast  kile, penoplast, plastaknad jm ehitusplast
 metall  must- ja värviline metall võimalusel eraldi
 paber ja kartong  kiletamata kuiv paber ja kartong
 betoon  raudbetoon ja betoondetailid sh äärekivid
 tellis  suunata võimalusel korduskasutusele
 muud mineraalsed jäätmed     kivid, keraamika, krohv, betoon, kips jms
 bituumen  asfalt, ruberoid jms
 ohtlikud ehitusjäätmed  lahustid ja lahusti sisaldavad värvid, liimid, lakid jm
ohtlikke aineid sisaldavad pinnas ja materjalid
 olmejäätmed  objektil tekkinud olmejäätmed tuleb koguda eraldi


Märksõnad:
jäätmete käitluskohadjäätmejaamad, ohtlikud jäätmed, asbest (eterniit)taaskasutamine, saastunud maa-aladõigusaktid

infovoldik
Infovoldik
 (fail)

Teenuse kirjeldus: ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumine

Lisainfo:
Ringmajanduse osakond
jaatmed@tallinnlv.ee 

Viimati muudetud 19.01.2022