Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ehitusjäätmete käitluskohad

Tallinnas:

Nimetus Aadress Teenus Ehitus- ja lammutusjäätmed
 ATI Grupp OÜ Peterburi tee 94h vastuvõtt betoon, asfalt, kipsipõhised materjalid
 PTT Recycling OÜ Peterburi tee 94h  vastuvõtt eelsorteeritud tellised, pinnas ja kivid sh kasvupinnas, ehitus- ja lammutussegapraht
Ragn-Sells AS   üle Eesti  vedu

betoon, tellised, ehitussegapraht, puit, klaas, plast, asfalt, kipsipõhised materjalid, pinnas ja kivid sh kasvupinnas, ohtlikud ehitusjäätmed sh reostunud pinnas

Eesti Keskkonnateenused AS Betooni tn 28c vastuvõtt (ainult lepinguline klient), vedu  betoon, tellised, ehitussegapraht, puit, klaas, plast, asfalt, kivid, kipsipõhised materjalid, kasvu- ja süvenduspinnas, paber ja kartong
Prügiekspert OÜ   Harjumaa  vedu betoon, tellised, ehitussegapraht, puit, klaas, kipsipõhised materjalid, kasvu- ja süvenduspinnas, metall, kivid, asbesti sisaldavad materjalid (sh eterniit), ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, õlid), rehvid jms, olmeprügi, orgaanilised jäätmed, vedelad jäätmed, kontori- ja kodutehnika, mööbel
 EcoPro AS Betooni tn 17 vastuvõtt,
vedu
ohtlikud ehitusjäätmed, sh asbesti sisaldavad materjalid
AS Epler & Lorenz  Harjumaa vastuvõtt (ainult kodumajapidamises tekkinud jäätmed, ettevõtetelt võetakse jäätmeid vastu jäätmekäitluslepingu alusel)  ohtlikud jäätmed (õli sisaldavad jäätmed, värvid, lakid, liimid, lahustid, kemikaalid, saastunud pakend ja pühkematerjal, absesti sisaldavad jäätmed), tavajäätmed (sh ehitusjäätmed ja mööbel) 
 ASEN OÜ Betooni tn 30  vastuvõtt, vedu   immutamata puit sh oksad, puukoor ja puitpakend

Elanikelt võtavad ehitusjäätmeid vastu kõik Tallinna jäätmejaamad

Jäätmeid saab üle anda vastavat keskkonnakaitseluba omavatele ettevõtetele. Keskkonnakaitseloa olemasolu ja kehtivust saab kontrollida siit. Lisainfot saab ka Keskkonnaameti e-teeninduse internetilehelt.

<< tagasi ehitus- ja lammutusjäätmete esilehele 

Viimati muudetud 19.01.2022