Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Euroopa Roheline Pealinn 2018

FB-page-header1.jpg

Tallinna linn esitas oktoobris 2015 taotluse kandideerimaks 2018. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile!

Euroopa rohelise pealinna tiitlit annab välja Euroopa Komisjon. Algatuse üldine eesmärk on parandada Euroopa linnade elukeskkonda ning eelkõige tunnustada ja premeerida pingutusi, mida linnad teevad keskkonna ja elukvaliteedi parandamiseks. Tiitel antakse linnale, kes on parandanud linnakeskkonda tervikuna erinevate tegevuste kaudu, milleks on muuhulgas näiteks säästlike liikumisviiside juurutamine, parkide ja muude rohe- ja puhkealade rajamine ja laiendamine, jäätmemajanduse kaasajastamine, taastuvate energiaallikate kasutuselevõtmine, müra vähendamise innovaatiliste lahenduste rakendamine, linnavalitsuse keskkonnajuhtimine, koostöö linnavõimu, elanike, ettevõtjate ja teiste osapoolte vahel eesmärgiga arendada ja parendada elamistingimusi linnas.

Euroopa rohelise pealinna tiitli taotlemisel hinnatakse linnade panust keskkonna parandamiseks 12 keskkonnavaldkonna ehk indikaatori alusel.

Tallinna esitatud taotlus

Linna tutvustus ja taust

1. Kliimamuutused – leevendamine ja kohanemine

2. Kohalik transport

3. Rohealad ja jätkusuutlik maakasutus

4. Loodus ja bioloogiline mitmekesisus

5. Välisõhu kvaliteet

6. Mürakeskkonna kvaliteet

7. Jäätmeteke ja käitlemine

8. Veemajandus

9. Reovee käitlemine

10. Ökouuendus ja jätkusuutlik tööhõive

11. Energiatõhusus

12. Integreeritud keskkonnajuhtimine

Head tavad

Taotlus inglise keeles

Buklett Tallinn teel Euroopa roheliseks pealinnaks

 

 

Viimati muudetud 17.10.2018