Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Euroopa Roheline Pealinn 2019

Tallinna linn esitas taotluse kandideerimaks 2019. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile!

Tallinn esitas 2016. aasta novembris kandideerimise taotluse Euroopa rohelise pealinna tiitlile 2019. aastaks. Kokku kandideeris 14 linna:
    EGC_logo_Finalist Tallinn-01.jpg
1. Arad, Rumeenia
2. Bologna, Itaalia
3. Firenze, Itaalia
4. Funchal, Portugal
5. Ghent, Belgia
6. Kamëz, Albaania
7. Lahti, Soome
8. Lissabon, Portugal
9. Oslo, Norra
10. Pecs, Ungari
11. Sevilla, Hispaania
12. Strasbourg, Prantsusmaa
13. Tallinn, Eesti
14. Wroclaw, Poola

05. aprillil kuulutati välja viis finalisti kuhu kuulus ka Tallinn. Lisaks Tallinnale pääsesid finaali Soome linn Lahti, Norra pealinn Oslo, Belgia linn Ghent ja Portugali pealinn Lissabon.

31. mail 2017. aasta Euroopa rohelises pealinnas Essenis toimus finalistidel kohtumine žüriipaneeliga. Žürii koosnes Regioonide Komitee (Committee of the Regions), Euroopa Keskkonnaagentuuri (the European Environment Agency), ICLEI – Jätkusuutlikud Kohalikud Omavalitsused (ICLEI-Local Governments for Sustainability), Linnapeade Pakti Büroo (the Covenant of Mayors Office) ja Euroopa Keskkonnabüroo (the European Environmental Bureau) esindajatest.

2019. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitli saajaks kuulutati Norra pealinn Oslo

Euroopa rohelise pealinna tiitli taotlemisel hinnatakse linnade panust keskkonna parandamiseks 12 keskkonnavaldkonna ehk indikaatori alusel.

Tallinna taotlus:

 Linna tutvustus ja taust

1. Kliimamuutused – leevendamine ja kohanemine

2. Kohalik transport

3. Rohealad ja jätkusuutlik maakasutus

4. Loodus ja bioloogiline mitmekesisus

5. Välisõhu kvaliteet

6. Mürakeskkonna kvaliteet

7. Jäätmeteke ja käitlemine

8. Veemajandus

9. Reovee käitlemine

10. Ökouuendus ja jätkusuutlik tööhõive

11. Energiatõhusus

12. Integreeritud keskkonnajuhtimine

Head tavad

Taotlus inglise keeles

Viimati muudetud 17.10.2018