Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

GoFEnvED – Läänemere keskkonnahariduse võrgustik

Projekti eesmärk on tugevdada Soome, Eesti ja Venemaa vabaühenduste ja ametkondade omavahelist koostööd keskkonnahariduses, et tõsta avalikkuse tähelepanu puhta Läänemere tähtsusest. Samuti otsitakse projekti käigus rahastamisvõimalusi eesmärgiga esitada põhiprojekti taotlus eelnevalt valitud programmi. 

Projekti eesmärgid täidetakse partneritega kohtumisel: kaks koosolekut Peterburis, üks koosolek Tallinnas ning üks koosolek ja suurem töötuba Helsingis. Projekti käigus kogutakse informatsiooni juba rahastatud keskkonnahariduse projektide kohta  Läänemere piirkonnas ning luuakse võrgustik, mis ühendab endas nende projektide osalisi. Järgmises etapis alustatakse põhiprojekti taotluse kokkupanemist, sh teiste partnerite otsimist, eelarve ja tööplaani koostamist. Lisaks tutvutakse erinevate programmide meetmete ning taotlustingimustega, leidmaks põhiprojektile rahastust.

Põhiprojekti fookus on keskkonnahariduse alase piiriülese kompetentsi tugevdamine Läänemere regioonis, läbi parimate praktikate jagamise, keskkonnahariduse mudelite loomise ja avalikkuse teadlikkuse tõstmise.

Projekti väljundid:

  • Ülevaade valdkonnas käimasolevatest projektidest
  • Põhiprojekti taotlus, sh tööplaan, eelarve, partnerlus
  • Aruanne rahastamisvõimalustest.

Projekti partnerid: juhtpartner: Soome-Venemaa ühing (Soome); lihtpartnerid: Soome Keskkonna Instituut (Soome); MTÜ Läänemere Sõbrad (Vene Föderatsioon) ja Tallinna Keskkonnaamet.

Projekti kestus:1. aprill 2016 kuni 31. jaanuar 2017.

Projekti hoidja ja finantseerimine: Projekti hoidja on Tallinna Keskkonnaamet. 

Projekti kogueelarve on 48 576 eurot. Tallinna osa moodustab projekti eelarvest  4 470 eurot.

Tallinna Linnavolikogu 05.05.2016 otsus nr 70 "Osalemine EL Läänemere regiooni strateegia seemnerahastu projektis „GofEnvED – Läänemere keskkonnahariduse võrgustik”, sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale"

Seminar Tallinnas 14.06.2016.

Projektijuht: Gennadi Gramberg, gennadi.gramberg@tallinnlv.ee tel 640 4356

EL flag_yellow_high.jpg EUSBSR_logo.jpg

Viimati muudetud 17.06.2016