Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

INTHERWASTE

INTHERWASTE

INTHERWASTE – piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades

Kultuuripärandiga linnadel, kuhu kuulub ka Tallinn, on sarnased jäätmekäitlusega seotud probleemid. Ajaloolised linnakeskused tõmbavad ligi suurel hulgal turiste, mis suurendab piirkonnas märkimisväärselt jäätmeteket. Vanalinnade kitsaste ja looklevate tänavate tõttu ei ole tavalised jäätmekäitluse meetodid ja seadmed efektiivsed. Kultuuripärandi olemasolu seab vanalinna jäätmekäitluses piiranguks ka esteetilised tingimused. Seetõttu on oluline leida erinevaid võimalikke lahendusi, mis suurendaksid jäätmekäitluse efektiivsust mainitud piirkonnas ilma miljööväärtuslikkust ohtu seadmata.

Tallinna Linnavolikogu 21.04.16. otsus nr 60 projektis osalemise kohta.

Projekti infovoldikud
Projekti tutvus

 

PDF fail
Projekti tulemustest
PDF fail 

Projekti eesmärgid:

Projekti eesmärgiks on kultuuripärandiga linnade efektiivse ja jätkusuutliku jäätmemajanduse teemal kogemuste vahetamise, poliitikate õppimise, pädevuse suurendamise ja tegevuskava loomise abil panustada Tallinna vanalinna jäätmekäitluse tõhustamisse ja kaasajastamisse. Projekti käigus teostatavaks hinnatud ning esiletõstetud lahendusi ja poliitikaid saab ülekanda ka teistesse linnaosadesse.

Projekti tegevused:

INTHERWASTE poster_ee.jpgProjekt koosneb kahest faasist. Esimeses faasis (kolm aastat) toimub piirkondadevaheline kogemuste vahetamine ja parimate praktikate jagamine ning valmistumine koostöö käigus omandatud teadmiste rakendamiseks läbi tegevuskavade loomise. Samuti viiakse läbi teostatavusuuring ühele projektis esiletõstetud heale jäätmekäitlustavale, mida saaks rakendada Tallinna vanalinnas. Teises faasis (kaks aastat) toimub loodud tegevuskava rakendamise jälgimine ja analüüsimine.

Projekti esimeses faasis kaardistatakse igas projektiga ühinenud linnas toimivad lahendused jäätmekäitluses, tuvastatakse ja süstematiseeritakse jäätmekäitluse head tavad kultuuripärandiga linnades, vahetatakse häid tavasid ja poliitikaid temaatiliste seminaride ja in situ õppereiside käigus.

Projekti käigus toimub piirkondadevaheline üritus kultuuripärandiga linnade jäätmespetsialistide pädevuse suurendamiseks, eelkõige jäätmetekke monitoorimiseks vajalike süsteemide kasutamisel. Koostatakse poliitikadokument eeskujulikust jäätmekäitlusest kultuuripärandiga linnades. Projektist saadud kogemusi levitatakse kohalikul tasandil huvipooltega kohtumistel ja konverentsil ning tegevuskava koostamisel. Viiakse läbi teostatavusuuring ühele projektis esiletõstetud heale jäätmekäitlustavale, mida saaks rakendada Tallinna vanalinnas. Sealhulgas hinnatakse uudse jäätmekäitluse lahenduse majanduslikke eeliseid ja keskkonnamõjusid. Projekti viimase kahe aasta jooksul jälgitakse ja analüüsitakse tegevuskava rakendamise tulemusi.

Projekti tulemused:

Projekti väljunditeks on a) Tallinna jäätmekava ajakohastamine vanalinna jäätmeveopiirkonna osas; b) uudse jäätmekäitlusmeetodi teostatavusuuring Tallinna vanalinnas; c) Tallinna jäätmespetsialistide suurenenud pädevus jäätmekäitluses kultuuripärandiga linna kontekstis.

Projekti praktiline kasu Tallinna linnale:

Projekti lõppedes on Tallinna jäätmekava ajakohastatud vanalinna jäätmeveopiirkonna osas. Tallinna jäätmekavas ei ole seni vanalinna erisusi jäätmekäitluse osas käsitletud. Valminud on Tallinna vanalinnale sobiva jäätmekäitlusmeetodi teostatavusuuring, mida kasutatakse sisendina Tallinna arengukava tegevuskava ajakohastamisel. Teostatavusuuringu tulemusel on võimalik kasutada vanalinna jäätmekäitluses majanduslikult efektiivsemat ja keskkonnahoidlikumat lahendust.

Projekti partnerid:

Projekti juhtpartner on SADECO – Saneamientos de Córdoba (Hispaania).

Projekti lihtpartnerid on:

  • Tallinn;
  • Krakow (Poola);
  • Ibiza (Hispaania);
  • Porto (Portugal);
  • ACR+ (Belgia).

Projekt kestab 1.04.2016 - 31.03.2021. Projekti hoidja on Tallinna Keskkonnaamet, alates 1.juunist 2019 on projektihoidjaks Tallinna Ettevõtlusamet. 
Projekti kogueelarve on 1 379 335 eurot. Tallinna eelarve projektis on 199 445 eurot, millest 85% ehk 169 528 eurot kaetakse välistoetusest, s.t. Interreg Euroopa programmi toetusest ja 15% ehk 29 917 eurot on Tallinna linna omafinantseering.

Projekti tutvustav video (inglise keeles)

Projekti veebileht.
Projekti uudised

Lisainfo: Ringmajanduse osakond, [email protected]

INTHERWASTE_EU_FLAG.JPG

 

Viimati muudetud 14.01.2022