Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

INTHERWASTE Krakowi seminar

INTHERWASTE Krakowi seminar

Newletter 3_Krakow.jpg

7.–8. juunil 2017 korraldasid INTHERWASTE‘i partnerid 2. temaatilise seminari, kus tähelepanu suunati teemale „Liigiti kogumine kultuuripärandiga aladel“.

Tuginedes 9. märtsil Portos toimunud esimese temaatilise seminari headele tulemustele, tõi uus seminar uuesti kokku INTHERWASTE‘i partnerid ning kohalikud ja piirkondlikud sidusrühmad partnerite riikidest. Teema „liigiti kogumine“ valiti, et käsitleda kultuuripärandiga linnade vajadusi seoses eraldamise meetodite ja vahenditega erinevate jäätmeosade lähtekohas, eelkõige mis puudutab sortimistaristuid ning -tööriistu ja jäätmeosade spetsiifikat, kogumisteid ning -sagedust.

Seminar algas 7.-l mitme Krakówi linnavalitsuse korraldatud külaskäiguga. Partnerid ja kutsutud külalised külastasid Lamusownia jäätmete liigiti kogumise punkti, kuhu kõik elanikud saavad viia peaaegu igat liiki olmejäätmeid. Seal lammutatakse ka suur- ja elektroonikaseadmete jäätmeid.

Teine õppekülastus toimus Brayczi Ökoloogiakeskusesse, kus osalejad tutvusid järgmiste erinevate rajatistega.

  • Mehaaniliste ja bioloogiliste jäätmete töötlemise tehas
  • Jäätmete sorteerimiskeskus
  • Kompostimisjaam
  • Biogaasijaam
  • Prügila

Lõpuks korraldas Krakówi linnavalitsus päeva viimase õppekülastuse käigus kultuuripärandiga osa külastuse, et avastada piirkonna iseärasusi, mida tuleb võtta arvesse selle jäätmete käitlemise parandamiseks.

Teisel päeval avas Krakówi linnavalitsus konverentsiosa, esitades põhilise teabe linnas toimuva jäätmekäitluse kohta Poola kontekstis, eelkõige töö kohta, mida on tehtud viimasel paaril aastal kohalikul tasandil tervikliku jäätmekäitlussüsteemi väljatöötamiseks, et suurendada linnas ringlussevõttu.

Sissejuhatusele järgnes esitlus liigiti kogumise heade tavade kohta INTHERWASTE‘i partnerite linnadest (Córdoba, Ibiza, Kraków, Porto ja Tallinn) ning kutsutud külaliselt Bergeni linnast Norrast. Istungi käigus, mida juhtis ACR+, rühmitati juhtumiuuringud kolme teema alusel.

  • Konkreetse (nt majandusliku, tehnilise) vahendi kasutamine
  • Liigiti kogumise skeemi haldamine
  • Tähelepanu suunamine konkreetsele jäätmeosale (nt orgaanika, paber)

Iga esineja tutvustas oma juhtumi asjakohasust kultuuripärandi seisukohast ja andis olulist teavet rakendamisjärgsete tulemuste, sealhulgas potentsiaalse paranemise kohta, kui teised linnad soovivad asjaomast tava üle kanda või kohandada. Kogemuste vahetuse peaeesmärk on, et kõik projektipartnerid leiaksid oma keskkonna jaoks sobivaimad tavad. Pärast temaatilisi seminare (korraldatakse veel kaks), toimuvad linnade vahel kahepoolsed kohtumised, et arutada konkreetsemalt, kuidas valitud tava teises linnas rakendada.

Esitlused (inglise keeles)

INTHERWASTE'i projekti ülevaade

Konkreetse vahendi kasutamine eraldi kogumiseks

Kraków: vastuvõtukohad

Bergen: maa-alune jäätmesüsteem/paindlik tasu

Tallinn: pandipakendi pandiraha tagastussüsteem

Ibiza: teavituskampaaniad liigiti kogumise kohta

Liigiti kogumise skeemi haldamine ja sellega seotud strateegia

Córdoba: kuiva ja märja jäätmeosa eraldi kogumine

Porto: erinevate kogumissüsteemide koostoime ja integratsioon

Kraków: Suur-, rohe-, elektroonikaseadmete ja tekstiilijäätmete liigiti kogumise teenused

Konkreetne jäätmeosa

Tallinn: kasutatud riiete eraldi kogumine

Ibiza: kaubanduslikult kasutatava papi spetsiaalne kogumine

Córdoba: orgaanilise jäätmeosa eraldamise soodustamine

Porto: toidujäätmete liigiti kogumine

Järgmine seminar

Kolmandal INTHERWASTE‘i seminaril suunatakse tähelepanu teemale „Jäätmekäitluslahenduste integreerimine kultuuripärandiga alade linnaruumi kujunduselementidesse“. See toimub 15.–16. novembril 2017 Ibizal Hispaanias. Võtke meiega ühendust e-posti aadressil [email protected] , et saada täpsemat teavet ja osaleda seminaril.

Viimati muudetud 21.02.2024